Teknisk

Spørsmål og svar som gjelder det tekniske rundt implementasjon

På denne siden:


Hvilke IP-adresser og porter brukes?

Svar:
Produksjon IP: 89.250.123.0
TT02 IP: 89.250.123.40

Port 80 for http
Port 443 for https


Hvor finner jeg skjemaspesifikasjonene?

Svar:
SOAP Webservice:
For tjenester som finnes i test/produksjon kan man benytte en egen webservice for å hente ut metadata. Webservicen heter ServiceMetadataExternal https://altinn.github.io/docs/guides/integrasjon/sluttbrukere/webservice/

REST:
https://altinn.no/api/metadata


Er ParentReference påkrevd?

Svar: Nei, strengt tatt ikke. ParentReference er optional, men som «best practice» anbefaler vi at man setter denne.

I et hovedskjema vil denne attributten være:
ParentReference=””.


Hvordan kan jeg knytte underskjemaer til hovedskjemaer i ett oppgavesett?

Svar: Her bruker du parentReference og EndUserSystemReference.

  • Hovedskjemaet har ingen parent, altså er parentReference = ""
  • Hovedskjemaet skal ha EndUserSystemReference
  • Underskjemaet har parentReference = EndUserSystemReference til hovedskjemaet
  • Underskjemaet har EndUserSystemReference != EndUserSystemReference til hovedskjemaet

Altså: EndUserSystemReference må være unik!