# Tjenester 3.0 --- ## Status Se siste status [her](../status). --- ## Hva er tjenester 3.0? 4 overordnede målsettinger... ___ ### Moderne tjenester - Brukervennlige og effektive tjenester - Responsivt design - Universell utforming - God ytelse og lav responstid - Basert på moderne og åpne web-standarder ___ ### Effektiv tjenesteutvikling - 100% selvbetjening - Effektiv og automatisert testing - Parallell utvikling (basert på Git) - Enkel datamodellering - Åpen plattform med API'er ___ ### Enkelt for fagperson, fleksibelt for utvikler - Fagpersoner benytter nettleser - Utviklere kan også bruke kode-editor - Kan utvides av andre systemer !["Git som backend"](../architecture/git-as-backend.png) ___ ### Åpen kildekode, cross-platform - Basert på åpen kildekode - Deles som åpen kildekode - Alle kan gjenbruke, og bidra til forbedringer - Raskere videreutvikling - Støtter Windows, macOS og Linux --- ## Konsepter 6 konsepter... ___ ### Git som back-end - Alt som utvikles får full versjonshistorikk - Enkel og rask deploy - Ekte distribuert og parallell utvikling - Back-end både for nettleser og kode-editor - Git støttes av veldig mange verktøy ___ ![Git som backend](../architecture/git-as-backend.png) ___ ### Nærhet til web-teknologi - Alt er basert på standard web-teknologi - Verktøy blir aldri "i veien" eller utdatert - Standard utviklerkompetanse - Ingen proprietære verktøy som må læres ___ ### Effektiv testing - Støtte for automatisert testing - Behøver ikke migrere for å få reell test - Gjenbruker gjennomtestede komponenter - Endringer i plattform gjøres kun ett sted ___ ### Enkelt å tilpasse - Alle deler av løsningen skal kunne "byttes ut" - Kan utvides med egne widgets, maler, stilark, etc. - Gjenbruk og overstyrbare defaults på alle nivåer - API'er og Git som back-end gjør det enkelt å integrere andre systemer ___ ### Åpen kildekode - Tjenester 3.0 skal være åpen kildekode - Vi skal benytte programvare med fri lisensiering, type [MIT](https://en.wikipedia.org/wiki/MIT_License), [Apache 2](https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0) eller [BSD](https://en.wikipedia.org/wiki/BSD_licenses) - Vi skal bidra tilbake til prosjekter som vi benytter - Ingen lisensutgifter ___ ### Cross-platform - Kan kjøre på både Windows, Linux og macOS - Unngår låsing mot en enkelt plattform - Kan kjøre lokalt på en laptop - Muliggjør distribuert lokal utvikling og testing --- ## Motivasjon Se [Archimate arkitekturmodell](https://altinn.github.io/ark-2020/706502fc-f537-48f3-90d5-6f7943ff08e0/views/4ec9466c-f59c-4a3c-985d-bd9b826a8faf.html). --- ## The End [Tilbake](../)