SOAP

Som tjenesteeier får du tilgang til en ekstra del av Altinns SOAP-api.

Som tjenesteeier må du bruke SOAP når du skal hente skjemadata fra Altinn og for å sende forhåndsutfylte skjema, meldinger, formidle filer til bruker eller organisasjon via Altinn.

 • Grensesnitt

  SOAP operasjoner for tjenesteeiere med beskrivelse.

 • Endepunkter

  Liste over alle webservice endepunkter.

 • Feilhåndtering

  Altinn benytter en SOAP fault til å returnere feilmeldinger for en web service. Denne fault meldingen er i henholdt til AltinnFault kontrakten definert i WSDL for alle tjenestene. Kontrakten vil angi en feilkode og en feilmelding, henholdsvis ErrorID og AltinnErrorMessage, for å definere feilsituasjoner.

 • Feilkoder

  Feilkoder i Altinn.