SOAP

Som tjenesteeier får du tilgang til en ekstra del av Altinns SOAP-api.

Modernisering av Altinn

Altinn skal moderniseres for å sikre brukervennlige, sikre og kostnadseffektive tjenester til innbyggere og næringsliv.

Det betyr at mange av dagens API i Altinn 2 innen juni 2025 vil erstattes av nye tjenester. Før du tar i bruk dagens Altinn 2 API bør du undersøke hvilke konsekvenser moderniseringsløpet har for deg.

Les mer om dette på samarbeidsportalen under Modernisering av Altinn

Som tjenesteeier må du bruke SOAP når du skal hente skjemadata fra Altinn og for å sende forhåndsutfylte skjema, meldinger, formidle filer til bruker eller organisasjon via Altinn.

 • Grensesnitt

  SOAP operasjoner for tjenesteeiere med beskrivelse.

 • Endepunkter

  Liste over alle webservice endepunkter.

 • Feilhåndtering

  Altinn benytter en SOAP fault til å returnere feilmeldinger for en web service. Denne fault meldingen er i henholdt til AltinnFault kontrakten definert i WSDL for alle tjenestene. Kontrakten vil angi en feilkode og en feilmelding, henholdsvis ErrorID og AltinnErrorMessage, for å definere feilsituasjoner.

 • Feilkoder

  Feilkoder i Altinn.