Arkitektur

Beskrivelse av arkitekturen til 3.0.

På denne siden:

For flere detaljer, se https://docs.altinn.studio/architecture.

Git

Det distribuerte versjonskontrollsystemet Git er nå det klart mest brukte versjonskontrollsystemet for utvikling av programvare.
Det er derfor naturlig å benytte Git også for lagring og versjonering av tjenestene som utvikles.

Hver tjeneste vil lagres i et eget Git-repository, og vil inneholde en eller flere utgaver.

Både tjenesteutvikling i nettleser og tjenesteutvikling i kode-editor vil jobbe mot de samme versjonskontrollerte filene, og ha fullt innsyn i de filene som en tjeneste består av.

Både Studio og kode-editorer benytter Git som back-end

Git som back-end

Dokumentasjon

Dokumentasjon av tjenester 3.0 vil ligge åpent tilgjengelig på GitHub slik at alle kan bidra og foreslå forbedringer.
Markdown vil benyttes som format både for dokumentasjon, men også for tekst-ressurser og dokumentasjon for den enkelte tjeneste som utvikles.

Åpen kildekode, cross platform

Tjenester 3.0 skal være basert på fri og åpen programvare som kan kjøre på alle plattformer, og ikke benytte proprietær programvare. Selve 3.0-løsningen vil i seg selv også deles som åpen kildekode. Se også fjerde målsetting.

Programvare

Se https://docs.altinn.studio/technology.