Lenke

En lenketjeneste er en lenke fra Altinn til en tjeneste som ligger hos tjenesteeieren.

Bakgrunn for lenketjenesten er at tjenesteeiere ønsker å tilgjengeliggjøre sine tjenester i Altinn samtidig som de ønsker å beholde sin egen tjenestemotor. Tjenesteeier må har satt opp føderering mot IDPorten og lenken (tjenesten hos tjenesteeier) må være en beskyttet ressurs. For å få tilgang til tjenesten må dermed sluttbruker være logget inn hos ID-Porten gjennom Altinn. Sluttbruker foretar valg av avgiver i Altinn, og Altinn utfører autorisasjonskontroll og tjenestekontroller. Kun sikkerhetnivåer som er tilgjengelig i IDPorten kan brukes på tjenesten. Altinn har lenken til tjenesteeierens tjeneste i sin tjenestekatalog.

En lenketjeneste er alltid assosiert med en URL, og denne URL-en kan være enten intern eller ekstern. Lenketjenester opprettes i TUL på lik linje med andre tjenestetyper og skal også kunne inngå i samhandlingstjenester.

Ser også egen utviklingsguide for autorisasjon.

Spesifikasjon – lenketjeneste

For en lenke må det som for øvrige tjenestetyper registreres utgaveparametre, og det er mulig å overstyre rettigheter.

Utgaveparametre

Enhver utgave må ha utgaveparametre. Unikt for en lenketjeneste er definisjonen av hvilken URL den er knyttet til, og oppsett av preinstansieringskontrollere.

Preinstansieringskontrollere er funksjonalitet for å angi at forhåndsdefinerte kontrollprosesser skal kjøres før sluttbruker får tilgang til lenketjenesten. Tjenesteutvikler kan velge fra en liste av flere forhåndsdefinert preinstansieringskontroller. Man kan for eksempel verifisere om brukeren har registrert gyldig e-postadresse i Altinn, eller validere at brukeren er over 18 år.

Overstyr rettigheter

Rettigheter trenger du bare å overstyre hvis den utgaven du utvikler har andre rettighetskrav enn de som allerede er satt på tjenestenivå. Hver utgave vil arve disse rettighetene når den migreres til SBL, og få med seg overstyringene i tillegg.