Varsling

Varsling er til for å minne brukerne på at det er kommet viktige ting de må se eller handle på. Når du som avsender skal varsle, tilrettelegger du dine systemer for å sende ut varsler og benytter en varslingsmal.

Slik går du frem:

 1. Definere brukerbehov
  Hvilket behov skal tjenesten dekke? Er brukeren en person eller en organisasjon – eller kanskje begge deler? Hva skal formidles til bruker? Hvordan skal du varsle? Les Guide - Hvordan jobbe brukerorientert
 2. Få tilgang til systemer
  Hvis du ikke har utviklet tjenester i Altinn før trenger du tilgang til våre løsninger. For å sende varsler trenger du tilgang for å benytte Altinn sine Web Servicer. I Kom i gang med utvikling kan du lese om hvordan du får tilganger.
 3. Tilrettelegge egne systemer for sending og mottak av data
  For å kunne sende og motta data trenger du å legge til rette for dette i de interne systemene. Den mest brukte formen for integrasjon mot Altinn er ved bruk av SOAP, men batch er også mulig hvis det er snakk om store datamengder.
 4. Ta i bruk en varslingsmal
  Varsler som sendes ut er basert på en varslingsmal. Altinn har predefinerte maler samt maler som er opprettet slik at du kan sende egendefinerte tekststrenger. Du velger selv hvilken mal du ønsker å bruke. Det er også mulig å få laget sin egen mal. Les mer om Varslingsmaler.
 5. Sende ut varsler
  Når dine systemer er satt opp og du har funnet ut hvilken varslingsmal du skal ta i bruk, er du klar for å sende ut varsler. Varslene kan sendes ut sammen med et skjema som legges klart for utfylling, sammen med en melding/brev som sendes ut, eller du kan sende et varsel som ikke er knyttet til en tjeneste.
 6. Teste tjenestene
  Tjenester og grensesnitt testes i Altinn sitt testmiljø. Det benyttes fiktive testpersoner og -organisasjoner i våre testmiljø. Når du har kommet så langt i utviklingen er det også viktig å ha brukerteste den endelige løsningen på reelle folk i målgruppen. Dette for å sikre at det ikke er noen showstoppere for de som skal bruke tjenestene.
 7. Produksjonssette tjenestene
  Når tjenesten og tilhørende grensesnitt er testet ende til ende kan de produksjonssettes. Grensesnitt som er testet i testmiljø må reetableres i Altinn sitt produksjonsmiljø mot produksjonsmiljøet til ditt system. Dette bestilles hos Altinn. Det bør tas høyde for å verifisere at tjeneste og tilhørende grensesnitt fungerer tilfredsstillende i produksjonsmiljø før tilgang til tjenesten publiseres for bruker.

Hvordan ser et varsel ut?

Sluttbrukerne kan få varsel på SMS, e-post eller begge deler. Dette bestemmes av hva slags adresseinformasjon sluttbrukerne har registrert i sin profil i Altinn, men tjenesteeier har også mulighet til overstyre dette. I forbindelse med testning viser varselet tydelig hvilket testmiljø det kommer fra.

Varslingsvindu for SMS

Vi sender ut SMS-varsler mellom 09:00 og 17:15 alle dager. De fleste tjenesteeierne har systemer som automatisk sender meldinger/skjema til Altinn. Dette skjer gjerne på kveldstid eller midt på natten, men vi holder altså igjen tilhørende SMS til neste morgen. E-post sendes ut hele døgnet.

Hvilke adresser sendes varsel til?

Den som ønsker å sende ut varsel kan selv legge ved kontaktinformsjon for mottaker (epostadresse eller sms). I tillegg så benytter Altinn følgende register for å hente kontaktinformasjon hvis Tjenesteeier selv ikke sender med dette:

Kontakt og reservasjonsregisteret Altinn benytter registert epost eller mobilnummer som innbyger selv har registert. Kontaktinformasjon må være bekreftet i løpet av de siste 18 måneder for å benyttes. Hvis innbygger mangler kontaktinformasjon registert i KRR så vil tjenesteeier få informasjon om dette i respons fra Altinn på sitt kall for å opprette varsel. Hvis innbygger har registert en epost-adresse eller et mobilnummer som ikke er i bruk (ugyldig) så er det ikke mulig for tjenesteeier å få tilbakemelding på at utsending feilet pga dette fra Altinn.
Her finner du mer informajson om Kontakt og reservasjonsregisteret.

Varslingsadresser for Enheter Altinn benytter varslingsadresser som enheten selv har selv har registert i henhold til krav i eForvaltningsforskriften . Her finner du mer informajson om Varslingsadresser for Enheter.
De aller fleste enheter har registert en varslingsadress og enheten er selv ansvarlig for å oppdatere sin varslingsadresse. I Altinn får eneheten påminnelser om å kontrollere varslingsadresse med jevne mellomrom. Hvis enheten mangler varslingsadresse så vil tjenesteeier få informasjon om dette i respons fra Altinn på sitt kall for å opprette varsel. Hvis enheten har registert en epost-adresse eller et mobilnummer som ikke er i bruk (ugyldig) så er det ikke mulig for tjenesteeier å få tilbakemelding på at utsending feilet pga dette fra Altinn.