Om Tjenesten

Varsling er til for å minne brukerne på at det er kommet viktige ting de må se eller handle på. Når du som avsender skal varsle, tilrettelegger du dine systemer for å sende ut varsler og benytter en varslingsmal.

Varsel kan sendes ut i forbindelse med opprettelse av melding eller skjema i brukers innboks. Det kan også sendes som et frittstående varsel. Her kan du lese mer detaljert beskrivelse av tjenesten “frittstående varsel”.

Slik går du frem for å utvikle varsling

Hvordan ser et varsel ut?

Sluttbrukerne kan få varsel på SMS, e-post eller begge deler. Dette bestemmes av hva slags adresseinformasjon sluttbrukerne har registrert i sin profil i Altinn, men tjenesteeier har også mulighet til overstyre dette. I forbindelse med testning viser varselet tydelig hvilket testmiljø det kommer fra.

Varselet bør inneholde:

  • beskrivelse av oppgaven,
  • konkret hva den gjelder,
  • hvem som er ansvarlig/kan løse oppgaven
  • informer gjerne også om frist for oppgaven

Hva skal et varsel ikke inneholde?

Phishing utgjør en stadig større trussel mot IT-sikkerhet. I retningslinjene fra myndighetene for å unngå svindel står følgende: Vær obs på lenker i SMS som ber deg logge på med BankID. Banken din eller andre seriøse aktører sender aldri ut påloggingslenker til BankID i SMS.

Vær derfor spesielt oppmerksom på at varslinger som sendes ut via Altinns varslingstjeneste IKKE skal inneholde lenke eller formuleringer som skal minne om en lenke, f eks altinn.no eller minetat.no. I slike tilfeller vil “Altinns nettside», «våre nettsider» eller lignende være riktig formumeling å bruke.

Varslingsvindu for SMS

Vi sender ut SMS-varsler mellom 09:00 og 17:15 alle dager. De fleste tjenesteeierne har systemer som automatisk sender meldinger/skjema til Altinn. Dette skjer gjerne på kveldstid eller midt på natten, men vi holder altså igjen tilhørende SMS til neste morgen. E-post sendes ut hele døgnet.

Hvilke adresser sendes varsel til?

Den som ønsker å sende ut varsel kan selv legge ved kontaktinformsjon for mottaker (epostadresse eller sms). I tillegg så benytter Altinn følgende register for å hente kontaktinformasjon hvis Tjenesteeier selv ikke sender med dette:

Kontakt og reservasjonsregisteret Altinn benytter registert epost eller mobilnummer som innbyger selv har registert. Kontaktinformasjon må være bekreftet i løpet av de siste 18 måneder for å benyttes. Hvis innbygger mangler kontaktinformasjon registert i KRR så vil tjenesteeier få informasjon om dette i respons fra Altinn på sitt kall for å opprette varsel. Hvis innbygger har registert en epost-adresse eller et mobilnummer som ikke er i bruk (ugyldig) så er det ikke mulig for tjenesteeier å få tilbakemelding på at utsending feilet pga dette fra Altinn.
Her finner du mer informajson om Kontakt og reservasjonsregisteret.

Varslingsadresser for Enheter Altinn benytter varslingsadresser som enheten selv har selv har registert i henhold til krav i Forskrift om registrering av juridiske personer m.m. Her finner du mer informajson om Varslingsadresser for Enheter.
De aller fleste enheter har registert en varslingsadress og enheten er selv ansvarlig for å oppdatere sin varslingsadresse. I Altinn får eneheten påminnelser om å kontrollere varslingsadresse med jevne mellomrom. Hvis enheten mangler varslingsadresse så vil tjenesteeier få informasjon om dette i respons fra Altinn på sitt kall for å opprette varsel. Hvis enheten har registert en epost-adresse eller et mobilnummer som ikke er i bruk (ugyldig) så er det ikke mulig for tjenesteeier å få tilbakemelding på at utsending feilet pga dette fra Altinn.

Varsel til brukere som kan opptre på vegne av Enheter Når tjenesteeier sender varsel til Enhet så kan det også sendes varsel til brukere som har tilgang til tjenesten. Dette skjer under følgende forutsetningene:

  1. bruker har registrert “min kontaktinformasjon for virksomheten” knyttet til enheten som skal motta varsel
  2. bruker har IKKE har reservert seg mot å få varslinger knyttet til denne tjenesten