Altinn Roadmap 2018

Overordnet roadmap for videreutvikling av Altinn i 2018.

Vei i Brønnøysund

Q3 - 2018

✔️ Tjenester 3.0 - “minimum testable product” (MTP)

Det skal over sommeren etableres en test-løsning for utvikling av tjenester, slik at tjenesteutviklere og andre interesserte kan gi fortløpende feedback og komme med ønsker.
Løsningen vil videreutvikles smidig og endringer tilgjengeliggjøres fortløpende utover høsten.

Tjenester 3.0 vil på sikt erstatte hele dagens tjenesteutviklingsløsning (TUL).

MTP ble levert 20. september 2018: https://altinn.studio

✔️ Lokal rolle som opprettes på juridisk enhet må arves til underenhetene

Etablere løsning slik at når en oppretter lokal rolle på juridisk enhet, så vil rollen også gjelde for tilknyttede underenheter. Dette ble levert i release 18.8.

✔️ Økt sikkerhetsnivå på samtykkesiden

Det skal etableres løsning for å kunne anvende sikkerhetsnivå 4samtykkesiden. Dette ble levert i release 18.8.

✔️ Maskering av fødselsnummer for aktører

Deler av fødselsnummer skal maskeres når det vises i portalen. Dette ble levert i release 18.8.

Foreslå mest delegerte rettigheter ved delegering av rettigheter

Det skal etableres standard jobb/prosedyre som oppdaterer konfigurasjonen månedlig. Dette for at brukerene skal få opp mer relevante forslag om å delegere rettigheter på de tjenestene som er mest vanlig å delegere siste måned.*
Denne funksjonaliteten vil ikke bli levert.

Q4 - 2018

✔️ Tilgang for utenlandske brukere - eIDAS

Det skal etableres støtte for eIDAS slik at brukere fra EU-området med D-nummer i DSF kan foreta pålogging i Altinn via ID-Porten.

CEF logo

Denne funksjonen er etablert, men ikke gjort tilgjengelig. En avventer ferdigstilling hos våre samarbeidspartnere før denne endringen gjøres tilgjengelig i produksjonsmiljøet.

✔️ Permanent sletting av elementer i organisasjoners papirkurv

Det skal etableres en løsning slik at organisasjoner kan tømme egen papirkurv.
Dette ble levert i release 18.10.

✔️ Endre avsender for SMS-varsel

Det skal etableres løsning for å kunne endre avsender på frittstående SMS-varsel fra Altinn. Dette ble levert i release 18.11.

✔️ Fjerne basisrollen ALLEA i sin helhet

Det skal etableres løsning slik at det fremgår tydeligere for bruker hvilke tilganger som deles ved en delegering. Dette ble levert i release 18.11.

✔️ Oppdatering av SharePoint og .NET

SharePoint skal oppdateres til nyere CU, og .NET til siste versjon i både sluttbrukerløsningen og i tjenesteutviklingsløsningen. Oppdateringene er utført i produksjon: i tjenesteutviklingsløsningen hhv 31. oktober og 6. november og i sluttbrukerløsningen hhv 21. og 22. november 2018