Tilsynskoordineringer

Datamodell og schema

Eksempel

{
 "tilsynskoordineringer": [
  {
   "tildaenhet": "974720760",
   "tilsynutfoertav": "222222222",
   "ansvarligtilsynsmyndighet": "223344556",
   "kontrolladresser": [
    {
     "lokalitetsreferanse": 901380,
     "lokalitetsbeskrivelse": "Enda ei rønne",
     "lokalitetsnoekkelord": "definitely bewildered zephyr",
     "lengdegrad": "901380",
     "breddegrad": "901380",
     "bygningsnummer": "901380",
     "bruksenhetsnummer": "Enhetsnummer",
     "adressenavn": "Gåshaugen 4, 0925 Oslo",
     "adressenummer": "901380",
     "postnummer": "Postnummer",
     "poststedsnavn": "definitely bewildered zephyr",
     "kommunenummer": "0301",
     "bydel": "Dal",
     "fylkesnummer": "020"
    },
    {
     "lokalitetsreferanse": 901380,
     "lokalitetsbeskrivelse": "Enda ei rønne",
     "lokalitetsnoekkelord": "definitely bewildered zephyr",
     "lengdegrad": "901380",
     "breddegrad": "901380",
     "bygningsnummer": "901380",
     "bruksenhetsnummer": "Enhetsnummer",
     "adressenavn": "Gåshaugen 4, 0925 Oslo",
     "adressenummer": "901380",
     "postnummer": "Postnummer",
     "poststedsnavn": "definitely bewildered zephyr",
     "kommunenummer": "0301",
     "bydel": "Dal",
     "fylkesnummer": "020"
    }
   ],
   "kontaktpunkt": [
    {
     "kontaktperson": "Ansvarligheten selv",
     "avdeling": "definitely bewildered zephyr",
     "telefonnummer": "12345678",
     "epost": "definitelybewilderedzephyr@definitelybewilderedzephyrcom",
     "adresse": "Gåshaugen 4, 0925 Oslo"
    }
   ],
   "meldingTilAnnenMyndighet": [
    {
     "meldingTilMyndighet": "12345678",
     "lokalitetsreferanse": 1,
     "meldingsinnholdTilAnnenMyndighet": "VIKTIG BESKJED NR 1",
     "datoForMeldingTilAnnenMyndighet": "2013-07-14T00:00:00"
    },
    {
     "meldingTilMyndighet": "12345678",
     "lokalitetsreferanse": 1,
     "meldingsinnholdTilAnnenMyndighet": "VIKTIG BESKJED NR 2",
     "datoForMeldingTilAnnenMyndighet": "2013-07-14T00:00:00"
    }
   ],
   "aapnetilsyn": 12,
   "planlagteKontroller": [
    {
     "planlagtkontrolldato": "2021-05-18T11:18:02.16684+02:00",
     "planlagtkontrollVarighet": 1,
     "tilsynstema": "tema",
     "tilsynsaktivitet": "aktivitet",
     "aktivitetsutfoerelse": "aktivitetsutførelsestype",
     "samtidigeKontroller": [
      {
       "samtidigTilsynsmyndighet": "123456788",
       "tilsynstema": "tema",
       "aktivitetsutfoerelse": "aktivitetseksekvering"
      }
     ]
    }
   ],
   "tilsynskampanjer": [
    {
     "kampanjenavn": "Laktosesjekk",
     "kampanjebeskrivelse": "Tilsyn av iskremselgere",
     "startdatoForKampanje": "2021-05-16T11:18:02.1669522+02:00",
     "sluttdatoForKampanje": "2021-05-17T11:18:02.1669556+02:00"
    }
   ]
  }
 ]
}

Schema

{
 "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
 "$id": "AuditCoordinationList2",
 "title": "Tilda/tilsynskoordinering",
 "definitions": {
  "kampanje": {
   "$id": "kampanje",
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "kampanjenavn": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "kampanjebeskrivelse": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "startdatoForKampanje": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "sluttdatoForKampanje": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    }
   },
   "required": [
    "kampanjenavn"
   ]
  },
  "kontaktpunkt": {
   "$id": "kontaktpunkt",
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "kontaktperson": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "avdeling": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "telefonnummer": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "epost": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "adresse": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    }
   }
  },
  "meldingTilAnnenMyndighet": {
   "$id": "meldingTilAnnenMyndighet",
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "meldingTilMyndighet": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "lokalitetsreferanse": {
     "type": "integer"
    },
    "meldingsinnholdTilAnnenMyndighet": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "datoForMeldingTilAnnenMyndighet": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    }
   }
  },
  "planlagtekontroller": {
   "$id": "planlagtekontroller",
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "planlagtkontrolldato": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "planlagtkontrollVarighet": {
     "type": "integer"
    },
    "tilsynstema": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "tilsynsaktivitet": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "aktivitetsutfoerelse": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "samtidigeKontroller": {
     "$id": "List`1",
     "type": [
      "array",
      "null"
     ],
     "items": {
      "$id": "samtidigKontroll",
      "type": [
       "object",
       "null"
      ],
      "properties": {
       "samtidigTilsynsmyndighet": {
        "type": [
         "string",
         "null"
        ]
       },
       "tilsynstema": {
        "type": [
         "string",
         "null"
        ]
       },
       "aktivitetsutfoerelse": {
        "type": [
         "string",
         "null"
        ]
       }
      }
     }
    }
   }
  },
  "samtidigKontroll": {
   "$ref": "samtidigKontroll"
  },
  "tilsynsadresse": {
   "$id": "tilsynsadresse",
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "lokalitetsreferanse": {
     "type": "integer"
    },
    "lokalitetsbeskrivelse": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "lokalitetsnoekkelord": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "lengdegrad": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "breddegrad": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "bygningsnummer": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "bruksenhetsnummer": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "adressenavn": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "adressenummer": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "postnummer": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "poststedsnavn": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "kommunenummer": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "bydel": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "fylkesnummer": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    }
   }
  },
  "tilsynskoordinering": {
   "$id": "tilsynskoordinering",
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "tildaenhet": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "tilsynutfoertav": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "ansvarligtilsynsmyndighet": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "kontrolladresser": {
     "$id": "List`1",
     "type": [
      "array",
      "null"
     ],
     "items": {
      "$ref": "tilsynsadresse"
     }
    },
    "kontaktpunkt": {
     "$id": "List`1",
     "type": [
      "array",
      "null"
     ],
     "items": {
      "$ref": "kontaktpunkt"
     }
    },
    "meldingTilAnnenMyndighet": {
     "$id": "List`1",
     "type": [
      "array",
      "null"
     ],
     "items": {
      "$ref": "meldingTilAnnenMyndighet"
     }
    },
    "aapnetilsyn": {
     "type": "integer"
    },
    "planlagteKontroller": {
     "$id": "List`1",
     "type": [
      "array",
      "null"
     ],
     "items": {
      "$ref": "planlagtekontroller"
     }
    },
    "tilsynskampanjer": {
     "$id": "List`1",
     "type": [
      "array",
      "null"
     ],
     "items": {
      "$ref": "kampanje"
     }
    }
   },
   "required": [
    "tildaenhet",
    "ansvarligtilsynsmyndighet"
   ]
  }
 },
 "type": "object",
 "properties": {
  "tilsynskoordineringer": {
   "$id": "List`1",
   "type": [
    "array",
    "null"
   ],
   "items": {
    "$ref": "tilsynskoordinering"
   }
  }
 }
}

OAS

{
 "additionalProperties": true,
 "definitions": {
  "kampanje": {
   "additionalProperties": true,
   "nullable": true,
   "properties": {
    "kampanjebeskrivelse": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "kampanjenavn": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "sluttdatoForKampanje": {
     "format": "date-time",
     "nullable": false,
     "type": "string"
    },
    "startdatoForKampanje": {
     "format": "date-time",
     "nullable": false,
     "type": "string"
    }
   },
   "required": [
    "kampanjenavn"
   ],
   "type": "object"
  },
  "kontaktpunkt": {
   "additionalProperties": true,
   "nullable": true,
   "properties": {
    "adresse": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "avdeling": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "epost": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "kontaktperson": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "telefonnummer": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    }
   },
   "type": "object"
  },
  "meldingTilAnnenMyndighet": {
   "additionalProperties": true,
   "nullable": true,
   "properties": {
    "datoForMeldingTilAnnenMyndighet": {
     "format": "date-time",
     "nullable": false,
     "type": "string"
    },
    "lokalitetsreferanse": {
     "nullable": false,
     "type": "integer"
    },
    "meldingTilMyndighet": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "meldingsinnholdTilAnnenMyndighet": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    }
   },
   "type": "object"
  },
  "planlagtekontroller": {
   "additionalProperties": true,
   "nullable": true,
   "properties": {
    "aktivitetsutfoerelse": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "planlagtkontrollVarighet": {
     "nullable": false,
     "type": "integer"
    },
    "planlagtkontrolldato": {
     "format": "date-time",
     "nullable": false,
     "type": "string"
    },
    "samtidigeKontroller": {
     "items": {
      "additionalProperties": true,
      "nullable": true,
      "properties": {
       "aktivitetsutfoerelse": {
        "nullable": true,
        "type": "string"
       },
       "samtidigTilsynsmyndighet": {
        "nullable": true,
        "type": "string"
       },
       "tilsynstema": {
        "nullable": true,
        "type": "string"
       }
      },
      "type": "object"
     },
     "nullable": true,
     "type": "array"
    },
    "tilsynsaktivitet": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "tilsynstema": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    }
   },
   "type": "object"
  },
  "samtidigKontroll": {
   "$ref": "samtidigKontroll"
  },
  "tilsynsadresse": {
   "additionalProperties": true,
   "nullable": true,
   "properties": {
    "adressenavn": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "adressenummer": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "breddegrad": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "bruksenhetsnummer": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "bydel": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "bygningsnummer": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "fylkesnummer": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "kommunenummer": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "lengdegrad": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "lokalitetsbeskrivelse": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "lokalitetsnoekkelord": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "lokalitetsreferanse": {
     "nullable": false,
     "type": "integer"
    },
    "postnummer": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "poststedsnavn": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    }
   },
   "type": "object"
  },
  "tilsynskoordinering": {
   "additionalProperties": true,
   "nullable": true,
   "properties": {
    "aapnetilsyn": {
     "nullable": false,
     "type": "integer"
    },
    "ansvarligtilsynsmyndighet": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "kontaktpunkt": {
     "items": {
      "$ref": "kontaktpunkt"
     },
     "nullable": true,
     "type": "array"
    },
    "kontrolladresser": {
     "items": {
      "$ref": "tilsynsadresse"
     },
     "nullable": true,
     "type": "array"
    },
    "meldingTilAnnenMyndighet": {
     "items": {
      "$ref": "meldingTilAnnenMyndighet"
     },
     "nullable": true,
     "type": "array"
    },
    "planlagteKontroller": {
     "items": {
      "$ref": "planlagtekontroller"
     },
     "nullable": true,
     "type": "array"
    },
    "tildaenhet": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "tilsynskampanjer": {
     "items": {
      "$ref": "kampanje"
     },
     "nullable": true,
     "type": "array"
    },
    "tilsynutfoertav": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    }
   },
   "required": [
    "tildaenhet",
    "ansvarligtilsynsmyndighet"
   ],
   "type": "object"
  }
 },
 "nullable": false,
 "properties": {
  "tilsynskoordineringer": {
   "items": {
    "$ref": "tilsynskoordinering"
   },
   "nullable": true,
   "type": "array"
  }
 },
 "title": "Tilda/tilsynskoordinering",
 "type": "object"
}