D: InfoPath kodestandard

En oversikt over kodestandard for InfoPath.

Dette vedlegget bør oppdateres etter hvert som nye skjema blir utviklet i TUL og man kommer fram til standarder på tvers av tjenesteeierne. Det er altså opp til tjenesteeiere å oppdatere dette vedlegget.

Som et utgangspunkt anbefales Brad Adams sin oppsummering http://blogs.msdn.com/brada/articles/361363.aspx.