NB! Dokumentasjonen på dette nettstedet er for en løsning som skal avvikles innen juni 2026. Dokumentasjon for ny løsning finner du her.

18.1

Del tilgang, slette delegeringer på instans-nivå, diverse bugfix ...

Release 18.1, produksjonssatt 15. januar 2018.

Portal

Del og gi tilgang

Skjema under utfylling og meldinger med sensitivt innhold kan ikke videresendes på epost fra Altinn til en ekstern mottaker. Disse må istedet deles med å sende en lenke til skjema/meldingen som ligger i Altinn og som mottaker da må få tilgang til og logge på for å se.

Lenke til “Del og gi tilgang”

Velg hvem som skal motta varsel

Hvis du har delegerbare rettigheter på den instans du ønsker å dele kan du dele skjemaet med andre som ikke allerede har tilgang til det

Legg til ny person

Det er mulig å skrive personlig melding til den som mottar epost-varsle. Denne er begrenset til 5000 tegn.

Skriv en personlig melding

Hva som er delt med hvem vil vises i Altinn slik at det er enklere for evt flere å se hva som er delt. Det er kun den som sender/mottar meldingen som ser teksten som ble utformet.

Se hva som er sendt i meldingsboksen

Det spores også i aktivitetsloggen hva som er delegert og videresendt.

Se og slette delegeringer gjort til andre og meg selv på instans-nivå

Det er nå lettere å se hvem som har fått delegert tilgang på enkeltinstanser av skjema og meldinger. Alle kan slette delegeringer gjort til seg selv og tilgangstyrer har også mulighet for å slette delegeringer som er gjort på andre på instansnivå som er gjort til andre under “andre med rettigheter” i profil. Det blir ikke anledning til å slette delegeringer gjort i forbindelse med paralellsignering.

Se/slett delegeringer på skjema-instans nivå

Bedre løsning for oppdatering av varslingsadresser i Altinn for regnskapsfører og revisor

Det er nå mulig via klientdelegeringsfunksjonalitet å oppdatere kontaktinformasjon for revisor eller regnskapsfører som får tildelt en klientdelegeringsrolle. Løsningen støtter å laste opp en fil som inneholder informasjon om rolle, klient og hvem som er mottaker av rollen. Samme fil kan brukes til å settes epost og telefonnr slik at man kan bruke funksjonaliteten til å sette kontaktinformasjon på brukerne for en gitt klient. Det skal være mulig å sette nye adresser eller endre adresser. Filen man laster ned med rolleoversikt inneholder epost og sms satt for bruker/klient. Dette gir en oversikt over kontaktadressene for sine ansatte/klienter.

Andre mindre forbedringer av innboks

 • Vise hele tittel i meldingsboks (14038)
 • Endret tilbakemelding ved bestilling av kodebrev (13557)
 • Bedre løsning for oppdatering av varslingsadresser i Altinn for regnskapsfører og revisor (12503)
 • Meldinger som er lest og/eller bekreftede meldinger ut av gruppen haster i innboksen (15063)
  • Melding med frist uten bekreftelse skal forsvinne fra listen haster i innboksen når den er lest.
  • Meldng med bekreftelse og frist skal forsvinne fra gruppen haster i innboksen når den er bekreftet mottatt. Det betyr at det ikke er tilstrekkelig at disse bare er lest.
 • For brukere med mange meldinger i innboks er det nå mulighet for å sortere på leste elementer i avansert søk (14951)

Filtrer på meldinger som er åpnet i avansert søk

Diverse bugfix

 • Mangler oversettelse i avansert innstillinger når pålogget med nivå 1 (12197)
 • Firmanavn beskjæres i aktivitetesloggen (12687)
 • Korrigere lenke som peker henviser til aktørvalg når man kommer til tom boks (13240)
 • Gi bedre feilmelding når bruker forsøker å vidresende melding med for stort innhold (13488)
 • Lange utskrifter knuttes og kun første side blir med (printfunksjon i IE, Edge og firefox) (13533)
 • AdvancedSearch - for 14" screen or less button is misplaced (13655)
 • Videresend: Lenke til element i epost tar ikke brukeren til elementet (13734)
 • Stort Aktørvalg: Lagt til funksjon som starter søk automatisk når siden lastes med tekst i søkefeltet (13816)
 • Økt innrykk for underenheter i liste over aktører som vises i søk på tvers slik at det er enklere å se at de tilhører hovedenhet over (13998)
 • Aktørvalg: inaktivere sjekkbokser for underenhet/sletta enheter når bruker starter å skrive noe i søkefelet (14077)
 • Korrigert tekst for når samtykke (fjernet sekunder og oppdatert tekst) (14091)
 • Vsert ansatt listes opp med rettighet på klient uten at det er tilfelle (usikker) (14260)
 • Feil med paralellsignering HELFO-04 (etter 17.2 deploy?) (usikker) (14387)
 • Lange navn i rettighetsknapper får scrollbar (14451)
 • Ved valg av “alle, inkludert underenheter” i søk på tvers skjules aktørlisten (14418)
 • Samtykke: manglende sjekk for unicode script tags (usikker) (14641)
 • Økt innrykk for underenheter i liste over aktører som vises i søk på tvers slik at det er enklere å se at de tilhører hovedenhet over (13998)
 • Ved valget “alle, inkludert underhenther” i søk på tvers skal aktørlisten skjules (14418)
 • Sjekk for metadataparametre til samtykke (usikker) (14641)
 • Archive - link to “chosen the right party” is linking to loginpage not select reportee (14691)
 • Validring av valgt avgiver for søk på tvers (14720)
 • Forbedret visning av knapp i avansert søk (14958)
 • Fjernet overflødig lenke til utskriftsversjon fra visning av correspondence på egen url (15050)
 • Enkeltrettigheter til virksomheter med virksomhetsbruker skal vises (den vises ikke) (15871)
 • Endret timeout fra 5 til 15 minutter samt optimalisert GetRolesForDownload. Denne funksjon blir benyttet ved nedlasting av fil med klientdelegeringer. (Retting i PROD 23. januar) (16364)
 • Tillate søk på tvers I ARKIVET når en velger «alle jeg kan rapportere for» der en har flere enn 100 avgivere (Retting i PROD 23. januar) (16353)
 • Vise navn på klienter ved klientdelegering (Retting i PROD 23. januar) (16464)

Eksterne grensesnitt

Tillate sletting av melding via web service ved å utnytte papirkurv funksjonaliteten (14388)

Som representant for en organisasjon ønsker jeg å kunne slette aktive meldinger ved hjelp av et sluttbrukersystem Det er lagt til logikk i DeleteCorrespondence som gjør at en melding til en organisasjon flyttes til papirkurv istedenfor at det gis feilmelding om at elementet ikke kan slettes.

Det er fortsatt sperret for å permanent slette meldinger hvor avgiver er en organisasjon. Endringen skal ikke påvirke funksjonalitet relatert til personer eller elementer i arkiv.

Hente ut pdf av spesifikke skjema via DQ (12621)

 • Det blir nå mulig å hente ut pdf av spesifikke skjema i et skjemasett via DQ og REST API.
 • Ved å legge til parameteren dataFormatId og dataFormatVersion kan man filtrere bort uønskede skjemasett.
 • For REST API, se /api/Help/Api/GET-who-Messages-messageId-Print_language
 • For DQ, se /ArchiveExternal/DownloadQueueExternalBasic.svc

Støtte for reserverte brukere i instansiering av prefill (12617)

Tjenesteeier har nå støtte for å hensynta reserverte brukere i instansiering av prefill fra eksterne systemer Det er blitt lagt inn logikk som gjør det mulig for tjenesteeier å angi at Altinn skal respektere en persons reservasjon mot elektronisk kommunikasjon. Altinn benytter i denne sammenheng kontakt- og reservasjonsregisteret. Default oppførsel er at Altinn ikke tar hensyn til en persons reservasjon. Dette for å opprettholde dagens funksjonalitet for de tjenesteeiere som ikke har implementert støtte for ny funksjonalitet. Logikken understøttes av et nytt input parameter i operasjonene SubmitPrefilledFormTasks og SubmitAndInstantiatePrefilledFormTask på prefill tjenesten mot tjenesteeier. Feltet ligger på PrefillFormTask entiteten og heter IsReservable. Hvis verdien ikke blir satt av tjenesteeier vil logikken behandle den som false. Hvis verdien settes til true og sluttbruker er reservert vil Altinn ikke legge inn prefill på personen. I responsen til tjenesten vil en kvittering indikere at prefill ikke kunne legges inn fordi personen er reservert.

Hente ut created date via REST API (872)

Som bruker av REST API kan man nå få utskrift av created date for elementer i meldingsboksen. Det er lagt til et felt kalt CreateDate i alle “message”-ressurser i REST APIet.

Se f.eks. /api/my/messages?$orderby=CreatedDate

Bekrefte mottatt correspondence via REST API (869)

Som bruker av REST API kan man nå få bekrefte mottatt correspondence. PUT of correspondence message with parameter confirm eq true gives “204 - Message has been confirmed”

Indeksering av tabell for BrokerService og endring på prosedyre (14873)

Forbedring av ytelse knyttet til tjenesten GetAvailableFiles på Brokerservice (formidlingstjenesten)

Kontakt og fullmaktsregister for virksomheter - første versjon (13455)

Tilpasning består av å:

 • lage løsning for lesing av data fra KoFuVi
 • batch som henter data
 • tilpasning i GUI for Felles kontaktinformasjon for virksomheten

Infoportal

18 mindre forbedringer og bugfix i informasjonportalen (de sidene som er tilgjengelige uten pålogging).

Ytelsesoptimalisering av forside (14717)

Google PageSpeed ble brukt for å validere forsidens fart. Ble gjort mange små grep for å få forsiden til å bli mindre og svare raskere

 • SVG kompremering
 • Egen forside css/js som har kuttet vekk det unødvendige
 • små justeringer i head for bedre score gjennom ytelseverktøy som Google PageSpeed

Dagens forside er på 441kb og har blitt redusert ned til 377kb, 15% redusering.

Søk i skjemakatalogen skal også gi treff på etatsnavnet (13248)

Søkeindeksen ble utvidet med felt for kategori, subkategori og etatsnavn. Feltene kan justeres av redaktørene i søkeadmin. Feltene må bli lagt inn i søkeadmin for at de skal kunne være relevante i et søk.

Forbedringer av nyhetsbrevfunksjonalitet - tømming av mottakerliste + retting av autogenering av internlenker (14346)

Det ble lagt inn en slette knapp for alle brukere av en liste (nyhetsbrev eller driftsmeldinger) for å unngå at abonnenter fra Prod ble liggende i testmiljøene. Nyhetsbrevet konverte ikke interne lenker til absolutt lenker, og ville dermed ikke ledet noe skulle en bruker trykket inn på den.

Forbedring av sjekk av innloggingsstatus (UU-forbedring) (13349)

Brukeren vil nå bli varslet om inaktivitet på over 30 min ved innlogging, som vil resultere i en refresh for å unngå at brukere blir logget av backend men ikke frontend.

Bugfixer infoportal

 • UU-forbedring på kode for varselbokser/driftsmeldinger (13770)
 • Benytte npm-versjonering for å hente CSS og JS filer inn i epi-løsningen (teknisk forbedring - ikke merkbar) (13397)
 • Fargekode-felt i Episerver ved opplasting av hovedillustrasjon til «Starte og drive» / forsideillustrasjon (13398)
 • Alt-tekst på de fire ikonene på hjelpesenter (13399)
 • Autogenererte nedtrekksfelter på Om skjema med samme titler som ved import (13691)
 • Ferdigstilling av rapporten “Artikkel generator” (redaktør-funksjonalitet - ikke merkbart for sluttbruker) (14344)
 • Innføre begrensning i mulige blokktyper i driftsmeldingsarkivet (kun merkbart for redaktør) (11212)
 • Åpne for lenker i driftsmeldingsfeltet på Om skjema-siden (13341)
 • Mulighet for tastatur-navigasjon mellom nivåer i skjemaoversikten (13348)
 • Automatisk lukking av sticky-hjelp ved åpning av kontaktskjema (13353)
 • Fjerne ekstern lenke-ikon når lenka er et bilde (14346)
 • Endre filtype for bilde som brukes ved deling av innhold i Facebook/Twitter (14822)