NB! Dokumentasjonen på dette nettstedet er for en løsning som skal avvikles innen juni 2026. Dokumentasjon for ny løsning finner du her.

Slette

Operasjoner for å slette meldinger, underskjema og vedlegg

På denne siden:

Sletting utføres med DELETE på message

Følgende request sletter den aktuelle meldingen eller skjema. Når slettingen er utført returneres HTTP 204 - No Content.

Sletting av meldinger av typen correspondence sendt til organisasjoner er ikke mulig, verken i api-ene eller portal.

DELETE https://www.altinn.no/api/{who}/messages/{messageid} HTTP/1.1
Content-Type: application/hal+json
ApiKey: myKey

Slette vedlegg på en aktiv skjemainstans

Følgende request sletter det angitte vedlegget på en aktiv skjemainstans.

DELETE https://www.altinn.no/api/{who}/messages/{messageid}/attachments/{attachmentid} HTTP/1.1 
Content-Type: application/hal+json
ApiKey: myKey

Når slettingen er utført returneres HTTP 204 - No Content.

Slette et eksisterende underskjema

Følgende request sletter det angitte underskjemaet på en aktiv skjemainstans.

DELETE https://www.altinn.no/api/{who}/messages/{messageid}/forms/{formid} HTTP/1.1
Content-Type: application/hal+json
ApiKey: myKey

Når slettingen er utført returneres HTTP 204 - No Content.

Oversikt over slettede elementer

Meldingsboksen i Altinn har en søppelbøttefunksjon. De fleste elementer som slettes vil først legges i søppelbøtten. REST API har implementert en operasjon som gir oversikt over alle elementer i søppelbøtten. Det er derimot foreløpig ingen operasjon for å gjennopprette elementer.

GET https://www.altinn.no/api/{who}/messages/trashbin?language={language} HTTP/1.1
Content-Type: application/hal+json
ApiKey: myKey

Ved korrekt autentisering vil du få følgende svar fra APIet:

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://www.altinn.no/api/my/messages"
    },
    "find": {
      "href": "https://www.altinn.no/api/my/messages/{messageId}",
      "isTemplated": true
    }
  },
  "_embedded": {
    "messages": [
      {
        "MessageId": "a546789",
        "Subject": "Vedr. saksnr 201301840, journalnr 2013021622 ",
        "Status": "Slettet",
        "LastChangedDateTime": "2017-11-11T13:41:01.703",
        "LastChangedBy": "Kommunene",
        "ServiceOwner": "Kommunene",
        "Type": "Correspondence",
        "MessageSender": "Brønnøy Kommune",
        "ServiceCode": "2479",
        "ServiceEdition": 2,
        "_links": {
          "self": {
            "href": "https://www.altinn.no/api/my/messages/a385107"
          },
          "metadata": {
            "href": "https://www.altinn.no/api/metadata/correspondence/2479/2"
          }
        }
      }
    ]
  }
}