NB! Dokumentasjonen på dette nettstedet er for en løsning som skal avvikles innen juni 2026. Dokumentasjon for ny løsning finner du her.

Spørsmål og svar om DPV

Ofte stilte spørsmål om DPV

 1. Kan man benytte de generelle meldingstjenestene til å sende Meldinger til privatpersoner?
  • Ja. Men vær OBS på vurderinger med hensyn til at privatpersoner i utgangspunktet skal ha sin post i DPI
 2. Hvordan kan jeg benytte Altinn til å sende både til virksomheter og privatpersoner?
  • Du kan benytt de samme meldingstjeneste som for DPV, men må angi personnr som mottager.
 3. Hva med DPI?
  • Hvis du benytter Difis IP (Integrasjonspunkt) til å integrere ditt IKT system til Altinn DPV, vil IP automatisk rute post til virksomheter og privatpersoner (DPV og DPI).
  • Hvis du benytter Altinns API direkte, kan du benytte Altinns Videresendingsfunksjonalitet, som videresender Post til DPI. Det er det samme grensesnittet som benyttes for DPV, men parameterstyrt. Se dokumentasjon på “Videresending av Post til Innbygger via Altinn”
  • Kommuner som benytter SvarUt ruter automatisk post til virksomheter og privatpersoner (DPV og DPI)
  • Å sende Post til DPI forutsetter uansett at Avsender har avtale med Difi om bruk av DPI
 4. Hvis man bruker KS SvarUt, trenger man da egen avtale om bruk av Altinn DPV?
  • Ja, hvis de er en offentlig etat (kommunene er unntatt) og bruker KS SvarUt, så må de uansett ha en DPV avtale med oss.
  • Nei, hvis de er en kommune. Det er en egen avtale mellom Altinn og KS som håndterer dette for kommuner i Norge
 5. Hvilke roller registertt på virksomheten i Enhetsregister får tilgang til ordinære meldinger via Post/arkiv rollen?
  • Daglig leder/administrerende direktør
  • Styrets leder
  • Deltaker i ANS/DA (kun fødselsnummer)
  • Innehaver i ENK
  • Kontaktperson i kommune
  • Kontaktperson administrativ enhet i offentlig sektor (ADOS)
  • Komplementar (kun fødselsnummer)
  • Norsk representant for utenlandsk enhet,
  • Sameiere (registrert hos Skatteetaten),
  • Bestyrende reder,
  • Bostyrer