NB! Dokumentasjonen på dette nettstedet er for en løsning som skal avvikles innen juni 2026. Dokumentasjon for ny løsning finner du her.

Modellere informasjon i SERES Domeneklient

Denne klienten speiler innholdet av SERES Repository og tillater inspeksjon, innlegging og endringer av modellene på alle nivåer - dvs. begrepsnivået (begreper og begrepsrelasjoner), strukturnivået (strukturmodeller med strukturelementer) og implementasjonsnivået (bruksnære elementer i data- og meldings- og presentasjonsmodeller).

Utvikling av meldings- og presentasjonsmodeller er tilpasset Altinn II-tjenesteutvikling og –realisering. Denne utviklingen baseres på gjenbruk av strukturelementer og knytning til begreper.

Relasjoner mellom de forskjellige elementer i modellene kan følges og ev. endres. Brukeren kan kopiere hele modeller eller deler av modeller innenfor de regler som er definert, redigeringer kan angres og det er mulig å holde flere modeller innenfor et domene aktive samtidig for sammenligning eller kopiering. Bruker oppretter nye versjoner for videre bearbeiding av modellinnholdet i en modell. Endringer i en versjon lagres direkte til repository og alle som har skrivetilgang til modellen kan gjøre endringer på arbeidsversjonen. Med kommandoen “Godkjenn” endres statusen på en versjon fra “i arbeid” til “publisert”. Alle som har tilgang til Domeneklienten kan lese modeller som har status “publisert” eller “historisk”.

Klienten inneholder funksjonalitet for validering av data på valgfritt nivå i modellen. Feil som blir identifisert blir listet opp med lenke til stedet hvor feilen er i modellen. Det er også funksjonalitet for en parameterstyrt generering av XSD.

Klienten inneholder online brukerdokumentasjon og situasjonstilpassede hjelpetekster. I tillegg finnes det brukerveiledninger for innføring i verktøyet og hjelp til modellering fra «a til å». Det er også mulig å sende spørsmål pr. e-post til Digitalisering Servicedesk.

Figur 1 – SERES Domeneklient

Figur 1 – SERES Domeneklient