Målsettinger

En oppsummering av de overordnede hovedmålsettingene for tjenester 3.0.

På denne siden:

Brukervennlige og responsive tjenester

Effektiv og selvbetjent tjenesteutvikling

 • Man kan enkelt gjøre alt selv (inkl. prodsetting) når man ønsker det, uten behov for bestillinger, kursing, etc. Flaskehalser elimineres.
 • Effektiv og reell testing, der enhetstest oppfører seg likt som testmiljøer og prod (alle miljøer baseres på samme plattform-kode)
 • Støtte for å lage automatisert testing av tjenester
 • Regler og logikk defineres kun en gang for alle kanaler (portal/WS/API), og på en mer robust måte enn i dag
 • Datamodellering innebygd i det samme web-baserte verktøyet (og støtte for import fra SERES, OR, etc. )
 • Ikke nødvendig med Citrix for tilgang til utviklingsmiljø

Enkelt for fagpersoner, fleksibelt for utviklere

 • Fagpersoner har tilgang til nødvendig funksjonalitet direkte i nettleser
 • Man gjenbruker gode og ferdig-testede komponenter/widgets
 • Enkelt å gjøre kall mot API’er i andre systemer (hente data, kjøre logikk som ligger i egne fagsystemer)
 • Mer tekniske utviklere kan i tillegg tilpasse alle aspekter hvis man har behov for det ved bruk av kode-editor, f.eks. lage gjenbrukbare widgets, stilark, etc.
 • Gjenbruk av tekster og andre ressurser på det nivået som man ønsker (plattform, tjenesteeier, tjeneste), samt vilkårlig språkstøtte
 • Git (versjonskontroll) benyttes for lagring av tjenestene som utvikles, både fra nettleser og kode-editor.

Åpen kildekode, cross-platform

 • Tjenester 3.0 skal baseres på åpen kildekode
 • Tjenester 3.0 skal også deles som åpen kildekode
 • Dette betyr at alle kan bidra til å forbedre plattformen. Altinn-organisasjonen blir mao. ikke flaskehals for utvikling.
 • Kan kjøres lokalt på egen maskin, på egne servere og på både Windows, macOS eller Linux
 • Alt baseres på åpne web-standarder og vanlig utviklerkompetanse (ingen “sære” eller proprietære verktøy innføres)