Hente liste med samtykker eller fullmakter

Denne siden beskriver hvordan man kan hente liste med samtykker eller fullmakter for en tjenesteeiers tjeneste via REST API.

Fra versjon 20.2 ble det mulig å hente alle samtykker eller fullmakter gitt for en tjeneste via REST API. Det nye endepunktet er foreløpig bare tilgjengelig på tjenesteeier API. Denne funksjonaliteten er ment å gi tjenesteeiere i Altinn en enkel oversikt over hvilke autorisasjoner som er aktive på deres samtykke- eller fullmaktstjenester.

OBS: Det er ikke noen forskjell i bruken av endepunktet mot en samtykketjeneste eller en fullmaktstjeneste i Altinn, så for resten av dette dokumentet vil vi bare referere til samtykker, men bruken for å hente fullmakter er helt lik.

Detaljert beskrivelse

Listen inneholder følgende informasjon om hvert samtykke:

 • autorisasjonskoden til samtykket
 • status på samtykket
 • avgiverinformasjon om samtykkegiver, -mottaker, og ev. tredjepartsmottaker som kan bruke samtykket på vegne av samtykkemottaker
 • tidspunkt for opprettelsen av samtykket, hvor lenge det er gyldig, og når den siste statusendringen på samtykket skjedde

I tillegg til listen blir også følgende informasjon returnert:

 • continuation token som kan brukes ved neste kall
 • lenkeadresser til både dette og neste kall

Et samtykke i listen kan ha en av to statuser - Active eller Revoked. Hvis en sluttbruker trekker et samtykke så blir statusen på samtykket endret, og nye kall til endepunktet vil da reflektere denne endringen. Listen som returneres er sortert etter tidspunkt for sist gang statusen på samtykket ble endret, i stigende rekkefølge. Dvs. at det samtykket som ble nyligst gitt eller endret kommer sist. For aktive samtykker vil dette tidspunktet være lik da de ble gitt.

For gjentagende kall er det mulig å bruke parameteret continuation for å bare få utlevert samtykker som har blitt opprettet eller endret siden sist kall. Det er også mulig å be å filtrere på status slik at listen kun inneholder enten aktive eller tilbaketrukne samtykker. Hvis status parameteret ikke er brukt vil listen inneholde begge statuser.

Samtykker som har gått ut på dato som følge av at gyldighetsperioden er over vil ikke være inkludert i listen. Det er derfor viktig at listen med trukne samtykker ikke brukes som eneste kilde for om et samtykke fortsatt er gyldig. Man må alltid sjekke at samtykket fortsatt er gyldig før man forsøker å benytte seg av det.

Tekniske detaljer

API

GET serviceowner/consents dokumentasjon

Request

GET https://www.altinn.no/api/serviceowner/consents?ForceEIAuthentication&serviceCode={serviceCode}&serviceEdition={serviceEdition} HTTP/1.1
Accept: application/hal+json
ApiKey: myKey

Response

{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.altinn.no/api/serviceowner/consents?serviceCode={serviceCode}&serviceEdition={serviceEdition}"
  },
  "next": {
   "href": "https://www.altinn.no/api/serviceowner/consents?serviceCode={serviceCode}&serviceEdition={serviceEdition}&continuation=2020-02-03T10:09:59.548_1"
 },
 "_embedded": {
  "consents": [
   {
    "AuthorizationCode": "616d2c43-17f9-4cc1-9257-41cdda157f11",
    "Status": "active",
    "OfferedBy": {
     "Name": "OLA NORDMANN",
     "Type": "Person",
     "SocialSecurityNumber": "01012012345"
    },
    "CoveredBy": {
     "Name": "BANK AS",
     "Type": "Enterprise",
     "OrganizationNumber": "123456789",
     "OrganizationForm": "sf",
     "Status": "Active"
    },
    "Created": "2020-02-03T10:09:59.5484894+01:00",
    "ValidTo": "2020-05-03T10:09:59.5484894+01:00",
    "LastChanged": "2020-02-03T10:09:59.5484894+01:00"
   }
  ]
 },
 "continuationtoken": "2020-02-03T10:09:59.548_1"
 }

Engangssamtykker

Engangssamtykker som har blitt registrert brukt vil få samme status som trukne samtykker - Revoked.

Continuation token

Det er veldig mange samtykker i Altinn og av ytelseshensyn er det derfor anbefalt å bruke continuation parameteret ved gjentatte kall. Les mer her:

Hvordan bruke continuation token i Altinn

Hvis man ønsker å hente ut listen i to kall der man i den ene henter ut aktive samtykker og i den andre henter ut trukne samtykker, må man være oppmerksom på at man benytter riktig continuation token.