API for datasystem

Altinn har helt siden oppstarten jobbet for å gjøre Altinn-tjenestene tilgjengelige for ekstern programvare. Ekstern programvare vil si datasystemer/sluttbrukersystemer som brukes av næringslivet, for eksempel regnskaps- eller lønnssystemer. Ønsker du å integrere et datasystem mot tjenester i Altinn har du oppskriften på det her.

Slik går du frem:

 1. Registrere datasystem og signere egenerklæring
  For å ivareta sikkerheten i Altinn trenger du å registrere systemet hos oss, samt fylle ut en egenerklæring, før du går i gang. Send en e-post til sluttbrukersystem@altinn.no med navn på datasystemet i emnefeltet, og skriv at du ønsker å registrere et nytt datasystem. I tillegg kan du laste ned dokumentene under, fylle ut og legge ved disse i samme e-post.

  Vi fikser registreringen for deg så kjapt som mulig og gir deg beskjed når det er gjort.
  Bestilling - nytt datasystem
  Egenerklæring datasystem
  Se eksempel på utfylt egenerklæringsskjema (Lenke kommer…)
 2. Integrasjon via SOAP eller REST
  De fleste av Altinns tjenester er tilgjengelig via SOAP. Foreløpig er det kun få tjenester som er tilgjengelig via REST API. For å lage selve integrasjonen mot tjenester via SOAP kan du lese om hvordan det gjøres i dokumentasjon for SOAP. Skal du integrere tjenester via REST kan du lese det i dokumentasjon for REST.
 3. Implementering
  Før du kobler systemet på tjenestene i Altinn trenger du å implementere innlogging og koble deg opp mot Altinns grensesnitt.

  Implementering av autentiserings- og autoriseringsmekanismer
  Det finnes to måter å håndtere autentisering (innlogging) og autorisering (styring av tilgang) av datasystemer på. Det kan være brukernavn og passord eller bruk av virksomhetssertifikater.

  Oppsett mot Altinns grensesnitt
  Før du kobler deg på tjenestene i Altinn trenger du å sette opp integrasjon mot Altinns grensesnitt, se dokumentasjon for SOAP.
 4. Koble systemet ditt på tjenestene
  Flere etater har lagt ut dokumentasjon på hvordan du kobler deg på tjenestene deres på en egen portal for sluttbrukersystemer. For å få tilgang til denne portalen sender du en e-post til sluttbrukersystem@altinn.no. Oppgi hvilke personer som skal ha tilgang, e-postadresse og mobilnummer til personene, samt hvilket sluttbrukersystem det gjelder.
 5. Teste tjenestene
  Test av tjenestene gjøres i Altinn sitt testmiljø. Du må teste mot de tjenestene du har valgt å utarbeide en løsning for. Det benyttes fiktive testpersoner og organisasjoner i våre testmiljø. Du kan bestille testbrukere ved å sende en henvendelse til sluttbrukersystem@altinn.no.
 6. For at brukerne skal kunne ta i bruk systemet ditt
  Husk å sikre deg at du har registrert systemet ditt slik at det blir tilgjengelig for brukerne som beskrevet i trinn 1. Det første brukerne dine må gjøre når de skal ta i bruk systemet ditt er å gå inn på altinn.no, velge Profil og Avanserte innstillinger hvor de under Datasystem kan velge systemet ditt.