API for datasystem

Altinn har helt siden oppstarten jobbet for å gjøre Altinn-tjenestene tilgjengelige for ekstern programvare. Ekstern programvare vil si datasystemer/sluttbrukersystemer som brukes av næringslivet, for eksempel regnskaps- eller lønnssystemer. Ønsker du å integrere et datasystem mot tjenester i Altinn har du oppskriften på det her.

Modernisering av Altinn

Altinn skal moderniseres for å sikre brukervennlige, sikre og kostnadseffektive tjenester til innbyggere og næringsliv.

Det betyr at mange av dagens API i Altinn 2 innen juni 2026 vil erstattes av nye tjenester. Før du tar i bruk dagens Altinn 2 API bør du undersøke hvilke konsekvenser moderniseringsløpet har for deg.

Les mer om dette på samarbeidsportalen under Modernisering av Altinn

Er det noe du lurer på?
Se først om du finner svaret på vår FAQ-side. Hvis ikke du finner svar der kan du sende spørsmålet til sluttbrukersystem@altinn.no

Slik går du frem for å integrere et datasystem mot tjenester i Altinn:

 1. Registrere datasystem og signere egenerklæring
  For å ivareta sikkerheten i Altinn trenger du å registrere systemet hos oss, samt fylle ut en egenerklæring, før du går i gang. Send en e-post til sluttbrukersystem@altinn.no med navn på datasystemet i emnefeltet, og skriv at du ønsker å registrere et nytt datasystem. I tillegg kan du laste ned dokumentene under, fylle ut og legge ved disse i samme e-post.

  Vi fikser registreringen for deg så kjapt som mulig og gir deg beskjed når det er gjort.
  Bestilling - nytt datasystem
  Egenerklæring datasystem
  Se eksempel på utfylt egenerklæringsskjema (Lenke kommer…)
 2. Integrasjon via SOAP eller REST
  De fleste av Altinns tjenester er tilgjengelig via SOAP. Foreløpig er det kun få tjenester som er tilgjengelig via REST API. For å lage selve integrasjonen mot tjenester via SOAP kan du lese om hvordan det gjøres i dokumentasjon for SOAP. Skal du integrere tjenester via REST kan du lese det i dokumentasjon for REST. Legg merke til at du trenger en API nøkkel fra altinn for å få tilgang til REST-api. Dette bestilles her (krever innlogging)
 3. Implementering
  Før du kobler systemet på tjenestene i Altinn trenger du å implementere innlogging og koble deg opp mot Altinns grensesnitt.

  Implementering av autentiserings- og autoriseringsmekanismer
  Det finnes flere måter å håndtere autentisering (innlogging) og autorisering (styring av tilgang) av datasystemer på. For SOAP kan dette være brukernavn og passord eller bruk av virksomhetssertifikater, mens REST støtter flere ulike autentiseringsmekanismer.

  Oppsett mot Altinns grensesnitt
  Før du kobler deg på tjenestene i Altinn trenger du å sette opp integrasjon mot Altinns grensesnitt, se dokumentasjon for SOAP.
 4. Koble systemet ditt på tjenestene
  Se hvilke tjenester som er tilgjengelig for eksterne systemer og få veiledning til hvordan du kobler systemet til tjenestene.
 5. Teste tjenestene
  Test av tjenestene gjøres i Altinn sitt testmiljø. Du må teste mot de tjenestene du har valgt å utarbeide en løsning for. Det benyttes fiktive testpersoner og organisasjoner i våre testmiljø. Du kan bestille testbrukere ved å sende en henvendelse til sluttbrukersystem@altinn.no.
 6. For at brukerne skal kunne ta i bruk systemet ditt
  Husk å sikre deg at du har registrert systemet ditt slik at det blir tilgjengelig for brukerne som beskrevet i trinn 1. Det første brukerne dine må gjøre når de skal ta i bruk systemet ditt er å gå inn på altinn.no, velge Profil og Avanserte innstillinger hvor de under Datasystem kan velge systemet ditt.