Roller og rettigheter

Benyttes når du skal hente ut roller og rettigheter en innlogget bruker har. Du kan også delegere roller til andre eller slette slike delegeringer.

På denne siden:

Hente roller

Hente ut roller innlogget bruker har for {who} - kan være my, organisasjonsnummer eller andre privatpersoner der man spør ved hjelp av r{id} som hentes fra api/reportees.

Se beskrivelse på altinn.no/api/help.

GET https://www.altinn.no/api/{who}/authorization/roles HTTP/1.1
Host: www.altinn.no
Accept: application/hal+json
ApiKey: myKey

Eksempel på respons på rettigheter innlogget bruker har for 910252240:

{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https:\/\/www.altinn.no\/api\/910252240\/authorization\/roles"
  }
 },
 "_embedded": {
  "roles": [
   {
    "RoleId": 38069107,
    "RoleType": "Altinn",
    "RoleDefinitionId": 3,
    "RoleName": "L\u00f8nn og personalmedarbeider",
    "RoleDescription": "Tilgang til l\u00f8nns- og personalrelaterte tjenester",
    "Delegator": "ELLEN FISKE",
    "DelegatedTime": "2014-11-19T08:27:40.577",
    "_links": {
     "roledefinition": {
      "href": "https:\/\/www.altinn.no\/api\/910252240\/authorization\/roledefinitions\/3"
     }
    }
   },
   {
    "RoleId": 38069108,
    "RoleType": "Altinn",
    "RoleDefinitionId": 6,
    "RoleName": "Regnskapsmedarbeider",
    "RoleDescription": "Tilgang til regnskapsrelaterte skjema og tjenester",
    "Delegator": "ELLEN FISKE",
    "DelegatedTime": "2014-11-19T08:27:40.577",
    "_links": {
     "roledefinition": {
      "href": "https:\/\/www.altinn.no\/api\/910252240\/authorization\/roledefinitions\/6"
     }
    }
   },
   {
    "RoleId": 38069101,
    "RoleType": "Altinn",
    "RoleDefinitionId": 8,
    "RoleName": "Begrenset signeringsrettighet",
    "RoleDescription": "Tilgang til \u00e5 signere utvalgte skjema og tjenester",
    "Delegator": "ELLEN FISKE",
    "DelegatedTime": "2014-11-19T08:22:21.653",
    "_links": {
     "roledefinition": {
      "href": "https:\/\/www.altinn.no\/api\/910252240\/authorization\/roledefinitions\/8"
     }
    }
   },
   {
    "RoleId": 38069102,
    "RoleType": "Altinn",
    "RoleDefinitionId": 11,
    "RoleName": "Utfyller\/Innsender",
    "RoleDescription": "Tilgang til utvalgte skjema og tjenester",
    "Delegator": "ELLEN FISKE",
    "DelegatedTime": "2014-11-19T08:22:21.653",
    "_links": {
     "roledefinition": {
      "href": "https:\/\/www.altinn.no\/api\/910252240\/authorization\/roledefinitions\/11"
     }
    }
   },
   {
    "RoleType": "Altinn",
    "RoleDefinitionId": 89,
    "RoleName": "Basisrolle",
    "RoleDescription": "Rolle som f\u00f8lger automatisk med n\u00e5r en bruker f\u00e5r en annen Altinn-rolle",
    "_links": {
     "roledefinition": {
      "href": "https:\/\/www.altinn.no\/api\/910252240\/authorization\/roledefinitions\/89"
     }
    }
   }
  ]
 }
}

Tildele roller

Tildele roller innlogget bruker har for en avgiver {who} til en annen avgiver. {who} - kan være my, organisasjonsnummer eller andre privatpersoner. Avgiveren som mottar rollen kan være en person (fødselsnummer + navn), en virksomhet (organisasjonsnummer + navn) eller bruker med virksomhetssertifikat (brukernavn + organisasjonsnummer).

Avgiverdataene og hvilken rolle som skal tildeles legges i Body. Den innloggede brukeren må være tilgangsstyrer for avgiveren og selv ha rollen som skal delegeres (eller være hovedadministrator).

Se beskrivelse på altinn.no/api/help.

POST /api/my/authorization/delegations HTTP/1.1
Host: www.altinn.no
Accept: application/hal+json
apikey: myKey
Content-Type: application/xml
<resource rel="RightHolder">
  <Type>Brukes ikke</Type>
  <SocialSecurityNumber>11115601542</SocialSecurityNumber>
  <LastName>DREYER</LastName>
  <resource rel="Roles">
    <resource rel="Role">
      <RoleDefinitionId>10</RoleDefinitionId>
    </resource>
  </resource>
</resource>

Returnerer tom respons og statuskode 201 Created.

Hente rettigheter

Hente ut rettigheter innlogget bruker har for {who} - kan være my, organisasjonsnummer eller andre privatpersoner der man spør ved hjelp av r{id} som hentes fra api/reportees.

Se beskrivelse på altinn.no/api/help.

GET https://www.altinn.no/api/{who}/authorization/rights HTTP/1.1
Host: www.altinn.no
Accept: application/hal+json
ApiKey: myKey

Eksempel på respons:

{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https:\/\/www.altinn.no\/api\/910252240\/authorization\/rights"
  }
 },
 "_embedded": {
  "rights": [
   {
    "RightID": 103,
    "RightType": "Service",
    "ServiceCode": "1261",
    "ServiceEditionCode": 1,
    "Action": "Read",
    "RightSourceType": "RoleTypeRights",
    "IsDelegatable": true
   },
   {
    "RightID": 104,
    "RightType": "Service",
    "ServiceCode": "1238",
    "ServiceEditionCode": 3,
    "Action": "Read",
    "RightSourceType": "RoleTypeRights",
    "IsDelegatable": false
   },
   {
    "RightID": 10481822,
    "RightType": "Service",
    "ServiceCode": "1051",
    "ServiceEditionCode": 140619,
    "Action": "Read",
    "RightSourceType": "RoleTypeRights",
    "IsDelegatable": true
   },
   {
    "RightID": 10481823,
    "RightType": "Service",
    "ServiceCode": "1051",
    "ServiceEditionCode": 140619,
    "Action": "Write",
    "RightSourceType": "RoleTypeRights",
    "IsDelegatable": true
   },
   {
    "RightID": 10481824,
    "RightType": "Service",
    "ServiceCode": "1051",
    "ServiceEditionCode": 140619,
    "Action": "ArchiveRead",
    "RightSourceType": "RoleTypeRights",
    "IsDelegatable": true
   },
   {
    "RightID": 10481825,
    "RightType": "Service",
    "ServiceCode": "1051",
    "ServiceEditionCode": 140619,
    "Action": "ArchiveDelete",
    "RightSourceType": "RoleTypeRights",
    "IsDelegatable": true
   },
   {
    "RightID": 10481843,
    "RightType": "Service",
    "ServiceCode": "1051",
    "ServiceEditionCode": 140619,
    "Action": "Sign",
    "RightSourceType": "RoleTypeRights",
    "IsDelegatable": true
   }
  ]
 }
}

Slette tildelte roller

Sletter en rolle for {who} (r{id} fra api/reportees, organisasjonsnummer eller brukernavn) ved hjelp av roleid fra GET.

Se beskrivelse på altinn.no/api/help.

DELETE https://www.altinn.no/api/{who}/authorization/roles/{rolleid} HTTP/1.1
Host: www.altinn.no
ApiKey: myKey

Returnerer tom respons og statuskode/-melding.

Slette tildelte rettigheter

Sletter en rettighet for {who} (r{id} fra api/reportees, organisasjonsnummer eller brukernavn) ved hjelp av rightid fra GET rights.

Se beskrivelse på altinn.no/api/help.

DELETE https://www.altinn.no/api/{who}/authorization/rights/{rettighetsid} HTTP/1.1
Host: www.altinn.no
ApiKey: myKey

Returnerer tom respons og statuskode/-melding.