NB! Dokumentasjonen på dette nettstedet er for en løsning som skal avvikles innen juni 2026. Dokumentasjon for ny løsning finner du her.

For datakonsument

Utføres av datakonsument

Personer eller organisasjoner kan gjennom Altinn gi samtykke til at data om dem kan deles mellom datakilder (f.eks Skatteetaten) og datakonsumenter (offentlige og private enheter). På vegne av datakonsumentene kan det være leverandører, som utfører den tekniske integrasjonen både mot Altinn og datakilde på vegne av konsumenten.

Siden selve flyten av data går utenom Altinn så må datakonsumenten avtale kommunikasjonsform med datakilden. Datakilden og datakonsumenten står fritt til å velge kommunikasjonsform og det kan for eksempel være via webservice, REST eller FTP.

 • Komme i gang

  Forutsetninger for å ta i bruk samtykketjenesten

 • Be om samtykke

  Hvordan sende sluttbruker til samtykkesiden i Altinn.

 • Leverandører

  Hvordan leverandører kan benytte samtykkeløsningen på vegne av datakonsumenter.

 • Hente token

  Hvordan veksle inn autorisasjonskode i token

 • Logge bruk av samtykke

  Hvordan logge at man har hentet data som sluttbruker har samtykket til deling av

 • Test av samtykke

  Test av samtykketjeneste i Altinn sitt testmiljø