For datakonsument

Utføres av datakonsument

Personer eller organisasjoner kan gjennom Altinn gi samtykke til at data om dem kan deles mellom datakilder (f.eks Skatteetaten) og datakonsumenter (offentlige og private enheter).

Siden selve flyten av data går utenom Altinn så må datakonsumenten avtale kommunikasjonsform med datakilden. Datakilden og datakonsumenten står fritt til å velge kommunikasjonsform og det kan for eksempel være via webservice, REST eller FTP.