Endepunkter

Liste over alle webservice endepunkter.

På denne siden:

URI til alle Altinn tjenester / aliasoversikt for endepunkter

Web servicene beskrevet i dokumentet er angitt uten informasjon om endepunkt. En web service operasjon kan kalles med forskjellige endepunkter ut fra hvilken autentiseringsmetode tjenesteeier ønsker å benytte.

Det tilbys opp til tre forskjellige endepunkter for hver web service operasjon:

  • Basic Http (SOAP 1.1). Tradisjonell interoperabel web service hvor autentiseringsinformasjonen (brukernavn/passord) ligger i meldingen.
  • WS Http (SOAP 1.2 med WS-Security username token). Støtte for nye web standarder WS*, dvs. bl.a. at autentiseringsinformasjonen (brukernavn/passord) ligger i SOAP headeren.
  • WS Http (SOAP 1.2 med WS-Security X.509 token) (markert som EC2). Støtte for ny web standarder WS*, dvs. bl.a. at sertifikat ligger i SOAP headeren mensbrukernavn og passord ligger i meldingen.
  • WS Http (SOAP 1.2 med WS-Security X.509 token) (markert som AEC2). Støtte for ny web standarder WS*, dvs. bl.a. at sertifikat ligger i SOAP headeren. Sertifikatet må være utstedt til en organisasjon som er registrert som tjenesteeier i Altinn.

Utgåtte endepunkt Opprinnelig ble EC grenssnittene satt opp med sesjon på serversiden. Dette var sårbart for klienter som ikke stengte sine sesjoner og endte opp med at serveren til slutt brukte opp alle sine sesjoner derfor ble det laget nye grensesnitt (EC2) der sesjonen holdes av klienten. Desverre var det en del klienter som ikke klarte å bruke de nye grensesnittene derfor ble det opprettet nye grensesnitt (EC2) og ikke bare endret på de eksisterende. Da kan de som ikke kan bruke de nye få mer tid, samtidig som alle som kan går over gjør det umidelbart.

  • WS Http (SOAP 1.2 med WS-Security X.509 token) (markert som EC). Støtte for ny web standarder WS*, dvs. bl.a. at sertifikat ligger i SOAP headeren mensbrukernavn og passord ligger i meldingen.
  • WS Http (SOAP 1.2 med WS-Security X.509 token) (markert som AEC). Støtte for ny web standarder WS*, dvs. bl.a. at sertifikat ligger i SOAP headeren. Sertifikatet må være utstedt til en organisasjon som er registrert som tjenesteeier i Altinn.

Eksempel:
Web service operasjonen “GetReceiptV2” kan aksesseres ved å kalle endepunktet “ReceiptAgencyExternal” hvis man ønsker å bruke/autentisere vha. WS* standarden. Samme operasjon finnes med navn “GetReceiptBasicV2” på endepunktet “ReceiptExternalBasic” hvis man ønsker tradisjonell web service aksessering. Tilslutt finnes det en tredje versjon av operasjonen med navn GetReceiptExternalECV2 på endepunktet “ReceiptExternalEC2” hvis man ønsker å benytte virksomhetssertifikat i autentiseringen.

Her følger en aliasoversikt som viser kobling mellom operasjon og endepunkt(er) (Se også Tjenestekatalogen (Service Inventory) for informasjon om tjenesten og endepunkt):

ArchiveCommon

Basis Operasjon URI/Endepunkt Endepunkt operasjon
ArchiveCommon
GetServiceOwnerArchiveReporteeElementsV2 WS Http https://www.altinn.no/ArchiveExternal/ArchiveCommonAgencyExternal.svc GetServiceOwnerArchiveReporteeElementsV2
GetServiceOwnerArchiveReporteeElementsV2 Basic Http https://www.altinn.no/ArchiveExternal/ArchiveCommonAgencyExternalBasic.svc GetServiceOwnerArchiveReporteeElementsBasicV2
GetServiceOwnerArchiveReporteeElementsV2 EC2 https://www.altinn.no/ArchiveExternal/ArchiveCommonAgencyExternalEC2.svc GetServiceOwnerArchiveReporteeElementsEC
GetServiceOwnerArchiveReporteeElementsV2 EC https://www.altinn.no/ArchiveExternal/ArchiveCommonAgencyExternalEC.svc GetServiceOwnerArchiveReporteeElementsEC
ServiceOwnerArchive
GetArchivedFormTaskV2 WS Http https://www.altinn.no/ArchiveExternal/ServiceOwnerArchiveExternal.svc GetArchivedFormTaskV2
GetArchivedFormTaskV2 Basic Http https://www.altinn.no/ArchiveExternal/ServiceOwnerArchiveExternalBasic.svc GetArchivedFormTaskBasicV2
GetArchivedFormTaskV2 EC2 https://www.altinn.no/ArchiveExternal/ServiceOwnerArchiveExternalEC2.svc GetArchivedFormTaskEC
GetArchivedFormTaskV2 EC https://www.altinn.no/ArchiveExternal/ServiceOwnerArchiveExternalEC.svc GetArchivedFormTaskEC
GetArchivedFormTaskV2 EC2 https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CaseAgencySystemEC2.svc GetCaseListAgencySystemEC
GetArchivedFormTaskV2 EC https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CaseAgencySystemEC.svc GetCaseListAgencySystemEC
GetAttachmentDataStreamed WS Http https://www.altinn.no/ArchiveExternal/ServiceOwnerArchiveExternalStreamed.svc GetAttachmentDataExternalStreamed
GetAttachmentDataStreamed Basic Http https://www.altinn.no/ArchiveExternal/ServiceOwnerArchiveExternalStreamedBasic.svc GetAttachmentDataStreamedBasic
GetAttachmentDataStreamed EC2 https://www.altinn.no/ArchiveExternal/ServiceOwnerArchiveExternalStreamedEC2.svc GetAttachmentDataStreamedEC
GetAttachmentDataStreamed EC https://www.altinn.no/ArchiveExternal/ServiceOwnerArchiveExternalStreamedEC.svc GetAttachmentDataStreamedEC

Receipt

Basis operasjon URI/Endepunkt Endepunkt operasjon
GetReceiptV2 WS Http https://www.altinn.no/IntermediaryExternal/ReceiptAgencyExternal.svc GetReceiptV2
GetReceiptV2 Basic Http https://www.altinn.no/IntermediaryExternal/ReceiptAgencyExternalBasic.svc GetReceiptBasicV2
GetReceiptV2 EC2 https://www.altinn.no/IntermediaryExternal/ReceiptAgencyExternalEC2.svc GetReceiptECV2
GetReceiptV2 EC https://www.altinn.no/IntermediaryExternal/ReceiptAgencyExternalEC.svc GetReceiptECV2
GetReceiptListV2 WS Http https://www.altinn.no/IntermediaryExternal/ReceiptAgencyExternal.svc GetReceiptListV2
GetReceiptListV2 Basic Http https://www.altinn.no/IntermediaryExternal/ReceiptAgencyExternalBasic.svc GetReceiptListBasicV2
GetReceiptListV2 EC2 https://www.altinn.no/IntermediaryExternal/ReceiptAgencyExternalEC2.svc GetReceiptListECV2
GetReceiptListV2 EC https://www.altinn.no/IntermediaryExternal/ReceiptAgencyExternalEC.svc GetReceiptListECV2
UpdateReceipt WS Http https://www.altinn.no/IntermediaryExternal/ReceiptAgencyExternal.svc UpdateReceipt
UpdateReceipt Basic Http https://www.altinn.no/IntermediaryExternal/ReceiptAgencyExternalBasic.svc UpdateReceiptBasic
UpdateReceipt EC2 https://www.altinn.no/IntermediaryExternal/ReceiptAgencyExternalEC2.svc UpdateReceiptEC
UpdateReceipt EC https://www.altinn.no/IntermediaryExternal/ReceiptAgencyExternalEC.svc UpdateReceiptEC

CaseAgencySystem

Basis operasjon URI/Endepunkt Endepunkt operasjon
InstantiateCollaborationAgencySystem WS Http https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CaseAgencySystemExternal.svc InstantiateCollaborationAgencySystemExternal
InstantiateCollaborationAgencySystem Basic Http https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CaseAgencySystemExternalBasic.svc InstantiateCollaborationAgencySystemExternalBasic
InstantiateCollaborationAgencySystem EC2 https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CaseAgencySystemEC2.svc InstantiateCollaborationAgencySystemEC
InstantiateCollaborationAgencySystem EC https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CaseAgencySystemEC.svc InstantiateCollaborationAgencySystemEC
GetCaseListAgencySystem WS Http https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CaseAgencySystemExternal.svc GetCaseListAgencySystemExternal
GetCaseListAgencySystem Basic Http https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CaseAgencySystemExternalBasic.svc GetCaseListAgencySystemExternalBasic
GetCaseListAgencySystem EC2 https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CaseAgencySystemEC2.svc GetCaseListAgencySystemEC
GetCaseListAgencySystem EC https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CaseAgencySystemEC.svc GetCaseListAgencySystemEC
NotifyEventAgencySystem WS Http https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CaseAgencySystemExternal.svc NotifyEventAgencySystemExternal
NotifyEventAgencySystem Basic Http https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CaseAgencySystemExternalBasic.svc NotifyEventAgencySystemExternalBasic
NotifyEventAgencySystem EC2 https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CaseAgencySystemEC2.svc NotifyEventAgencySystemEC
NotifyEventAgencySystem EC https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CaseAgencySystemEC.svc NotifyEventAgencySystemEC
SetNoticeAgencySystem WS Http https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CaseAgencySystemExternal.svc SetNoticeAgencySystemExternal
SetNoticeAgencySystem Basic Http https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CaseAgencySystemExternalBasic.svc SetNoticeAgencySystemExternalBasic
SetNoticeAgencySystem EC2 https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CaseAgencySystemEC2.svc SetNoticeAgencySystemEC
SetNoticeAgencySystem EC https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CaseAgencySystemEC.svc SetNoticeAgencySystemEC

Correspondence

Basis operasjon URI/Endepunkt Endepunkt operasjon
InsertCorrespondenceV3 WS Http https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CorrespondenceAgencyExternal.svc InsertCorrespondenceV3
InsertCorrespondenceV3 Basic Http https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CorrespondenceAgencyExternalBasic.svc InsertCorrespondenceBasicV2
InsertCorrespondenceV3 EC2 https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CorrespondenceAgencyExternalEC2.svc InsertCorrespondenceECV2
InsertCorrespondenceV3 EC https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CorrespondenceAgencyExternalEC.svc InsertCorrespondenceECV2
InsertCorrespondenceV3 AEC2 https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CorrespondenceAgencyExternalAEC2.svc InsertCorrespondenceAECV2
InsertCorrespondenceV3 AEC https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CorrespondenceAgencyExternalAEC.svc InsertCorrespondenceAECV2
CreateSimpleCorrespondenceService WS Http https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CorrespondenceAgencyExternal.svc CreateSimpleCorrespondenceService
CreateSimpleCorrespondenceService Basic Http https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CorrespondenceAgencyExternalBasic.svc CreateSimpleCorrespondenceServiceBasic
CreateSimpleCorrespondenceService EC Ikke tilgjengelig på dette grensesnittet
CreateSimpleCorrespondenceService AEC Ikke tilgjengelig på dette grensesnittet
GetCorrespondenceStatusDetailsV3 WS Http https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CorrespondenceAgencyExternal.svc GetCorrespondenceStatusDetailsV3
GetCorrespondenceStatusDetailsV3 Basic Http https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CorrespondenceAgencyExternalBasic.svc GetCorrespondenceStatusDetailsBasicV3
GetCorrespondenceStatusDetailsV3 EC2 https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CorrespondenceAgencyExternalEC2.svc GetCorrespondenceStatusDetailsECV3
GetCorrespondenceStatusDetailsV3 EC https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CorrespondenceAgencyExternalEC.svc GetCorrespondenceStatusDetailsECV3
GetCorrespondenceStatusDetailsV3 AEC2 https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CorrespondenceAgencyExternalAEC2.svc GetCorrespondenceStatusDetailsAECV3
GetCorrespondenceStatusDetailsV3 AEC https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CorrespondenceAgencyExternalAEC.svc GetCorrespondenceStatusDetailsAECV3
GetCorrespondenceStatusHistory WS Http https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CorrespondenceAgencyExternal.svc GetCorrespondenceStatusHistory
GetCorrespondenceStatusHistory Basic Http https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CorrespondenceAgencyExternalBasic.svc GetCorrespondenceStatusHistoryBasic
GetCorrespondenceStatusHistory EC2 https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CorrespondenceAgencyExternalEC2.svc GetCorrespondenceStatusHistoryEC
GetCorrespondenceStatusHistory EC https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CorrespondenceAgencyExternalEC.svc GetCorrespondenceStatusHistoryEC
GetCorrespondenceStatusHistory AEC2 https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CorrespondenceAgencyExternalAEC2.svc GetCorrespondenceStatusHistoryAEC
GetCorrespondenceStatusHistory AEC https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CorrespondenceAgencyExternalAEC.svc GetCorrespondenceStatusHistoryAEC

AltUt

Basis operasjon URI/Endepunkt Endepunkt operasjon
SubmitAltutMessagePw Basic Http https://www.altinn.no/webservicesAgency/AgencydataExchange.asmx?op=SubmitAltutMessagePw SubmitAltutMessagePw

Prefill

Basis operasjon URI/Endepunkt Endepunkt operasjon
SubmitAndInstantiatePrefilledFormTask WS Http https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/Prefill.svc SubmitAndInstantiatePrefilledFormTask
SubmitAndInstantiatePrefilledFormTask Basic Http https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/PrefillBasic.svc SubmitAndInstantiatePrefilledFormTaskBasic
SubmitAndInstantiatePrefilledFormTask EC2 https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/PreFillAgencyExternalEC2.svc SubmitAndInstantiatePrefilledFormTaskEC
SubmitAndInstantiatePrefilledFormTask EC https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/PreFillAgencyExternalEC.svc SubmitAndInstantiatePrefilledFormTaskEC
SubmitPrefilledFormTasks WS Http https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/Prefill.svc SubmitPrefilledFormTasks
SubmitPrefilledFormTasks Basic Http https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/PrefillBasic.svc SubmitPrefilledFormTasksBasic
SubmitPrefilledFormTasks EC2 https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/PreFillAgencyExternalEC2.svc SubmitPrefilledFormTasksEC
SubmitPrefilledFormTasks EC https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/PreFillAgencyExternalEC.svc SubmitPrefilledFormTasksEC

Subscription

Basis operasjon URI/Endepunkt Endepunkt operasjon
SubmitSubscription WS Http https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/Subscription.svc SubmitSubscription
SubmitSubscription Basic Http https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/SubscriptionBasic.svc SubmitSubscriptionBasic
SubmitSubscription EC2 https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/SubscriptionAgencyExternalEC2.svc SubmitSubscriptionEC
SubmitSubscription EC https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/SubscriptionAgencyExternalEC.svc SubmitSubscriptionEC

NotificationAgencyExternal

Basis operasjon URI/Endepunkt Endepunkt operasjon
SendStandaloneNotification WS Http https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/NotificationAgencyExternal.svc SendStandaloneNotificationV4
SendStandaloneNotification Basic Http https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/NotificationAgencyExternalBasic.svc SendStandaloneNotificationBasicV4
SendStandaloneNotification EC2 https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/NotificationAgencyExternalEC2.svc SendStandaloneNotificationECV4
SendStandaloneNotification EC https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/NotificationAgencyExternalEC.svc SendStandaloneNotificationECV4

AuthorizationAdministration

Alle SOAPtjenester for Autorisasjon vil fases ut i forbindelse med overgang fra Altinn 2 til Altinn 3 plattform. Nye RESTAPI vil tilbys på Altinn 3 første halvdel av 2024.
Basis operasjon URI/Endepunkt Endepunkt operasjon
GetReporteeByTempKey WS Http https://www.altinn.no/AuthorizationExternal/AdministrationExternal.svc GetReporteeByTempKey
GetReportees WS Http https://www.altinn.no/AuthorizationExternal/AdministrationExternal.svc GetReportees
GetRoles WS Http https://www.altinn.no/AuthorizationExternal/AdministrationExternal.svc GetRoles

AuthorizationDecisionPointExternal

Alle SOAPtjenester for Autorisasjon vil fases ut i forbindelse med overgang fra Altinn 2 til Altinn 3 plattform. Nye RESTAPI vil tilbys på Altinn 3 første halvdel av 2024.
Basis operasjon URI/Endepunkt Endepunkt operasjon
AuthorizeAccessExternal WS Http https://www.altinn.no/AuthorizationExternal/AuthorizationDecisionPointExternal.svc AuthorizeAccessExternal

DownloadQueueExternal

Basis operasjon URI/Endepunkt Endepunkt operasjon
GetDownloadQueueItems WS Http https://www.altinn.no/ArchiveExternal/DownloadQueueExternal.svc GetDownloadQueueItems
GetDownloadQueueItems Basic Http https://www.altinn.no/ArchiveExternal/DownloadQueueExternalBasic.svc GetDownloadQueueItems
GetDownloadQueueItems EC2 Http https://www.altinn.no/ArchiveExternal/DownloadQueueExternalEC2.svc GetDownloadQueueItems
GetDownloadQueueItems EC Http https://www.altinn.no/ArchiveExternal/DownloadQueueExternalEC.svc GetDownloadQueueItems
PurgeItem WS Http https://www.altinn.no/ArchiveExternal/DownloadQueueExternal.svc PurgeItem
PurgeItem Basic Http https://www.altinn.no/ArchiveExternal/DownloadQueueExternalBasic.svc PurgeItem
PurgeItem EC2 Http https://www.altinn.no/ArchiveExternal/DownloadQueueExternalEC2.svc PurgeItem
PurgeItem EC Http https://www.altinn.no/ArchiveExternal/DownloadQueueExternalEC.svc PurgeItem
GetArchivedFormTask WS Http https://www.altinn.no/ArchiveExternal/DownloadQueueExternal.svc GetArchivedFormTaskExternalDQ
GetArchivedFormTask Basic Http https://www.altinn.no/ArchiveExternal/DownloadQueueExternalBasic.svc GetArchivedFormTaskBasicDQ
GetArchivedFormTask EC2 Http https://www.altinn.no/ArchiveExternal/DownloadQueueExternalEC2.svc GetArchivedFormTaskECDQ
GetArchivedFormTask EC Http https://www.altinn.no/ArchiveExternal/DownloadQueueExternalEC.svc GetArchivedFormTaskECDQ
GetFormSetPdf WS Http https://www.altinn.no/ArchiveExternal/DownloadQueueExternal.svc GetFormSetPdf
GetFormSetPdf Basic Http https://www.altinn.no/ArchiveExternal/DownloadQueueExternalBasic.svc GetFormSetPdfBasic
GetFormSetPdf EC2 Http https://www.altinn.no/ArchiveExternal/DownloadQueueExternalEC2.svc GetFormSetPdfEc
GetFormSetPdf EC Http https://www.altinn.no/ArchiveExternal/DownloadQueueExternalEC.svc GetFormSetPdfEc

ContextHandlerExternal

Basis operasjon URI/Endepunkt Endepunkt operasjon
GetReporteeElementContextExternal WS Http https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/ContextHandlerExternal.svc GetReporteeElementContextExternal
GetReporteeElementContextExternal Basic Http https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/ContextHandlerExternalBasic.svc GetReporteeElementContextExternalBasic
GetReporteeElementContextExternal EC2 https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/ContextHandlerEC2.svc GetReporteeElementContextExternalEC
GetReporteeElementContextExternal EC https://www.altinn.no/ServiceEngineExternal/ContextHandlerEC.svc GetReporteeElementContextExternalEC

RegisterSSRAgencyExternal

Alle SOAPtjenester for Autorisasjon vil fases ut i forbindelse med overgang fra Altinn 2 til Altinn 3 plattform. Nye RESTAPI vil tilbys på Altinn 3 første halvdel av 2024.
Basis operasjon URI/Endepunkt Endepunkt operasjon
GetRights WS Http https://www.altinn.no/RegisterExternal/RegisterSRRAgencyExternal.svc GetRights
GetRights Basic Http https://www.altinn.no/RegisterExternal/RegisterSRRAgencyExternalBasic.svc GetRightsBasic
GetRights EC2 https://www.altinn.no/RegisterExternal/RegisterSRRAgencyExternalEC2.svc GetRightsEC
GetRights EC https://www.altinn.no/RegisterExternal/RegisterSRRAgencyExternalEC.svc GetRightsEC
AddRights WS Http https://www.altinn.no/RegisterExternal/RegisterSRRAgencyExternal.svc AddRights
AddRights Basic Http https://www.altinn.no/RegisterExternal/RegisterSRRAgencyExternalBasic.svc AddRightsBasic
AddRights EC2 https://www.altinn.no/RegisterExternal/RegisterSRRAgencyExternalEC2.svc AddRightsEC
AddRights EC https://www.altinn.no/RegisterExternal/RegisterSRRAgencyExternalEC.svc AddRightsEC
DeleteRights WS Http https://www.altinn.no/RegisterExternal/RegisterSRRAgencyExternal.svc DeleteRights
DeleteRights Basic Http https://www.altinn.no/RegisterExternal/RegisterSRRAgencyExternalBasic.svc DeleteRightsBasic
DeleteRights EC2 https://www.altinn.no/RegisterExternal/RegisterSRRAgencyExternalEC2.svc DeleteRightsEC
DeleteRights EC https://www.altinn.no/RegisterExternal/RegisterSRRAgencyExternalEC.svc DeleteRightsEC

Alle URI er angitt med produksjonsadresse. Frem til produksjonssetting må https://www.altinn.no erstattes med peker til testmiljø.