Tjenesteeier-funksjonalitet i Altinn 3

Dette er funksjonaliteten for tjenesteeier som allerede eksisterer, og noen av de større endringene som er planlagt framover i Altinn 3.

På denne siden:

Lansert funksjonalitet

For informasjon om hvordan man bruker funksjonalitetene som er beskrevet her, se brukerdokumentasjonen for Altinn Studio.

Tjenesteutvikling i GUI

I brukergrensesnittet til Altinn Studio kan du gjøre følgende:

 • Opprette (og finne igjen) en app
 • Laste opp datamodell
 • Legge inn tekster
 • Lage et enkelt skjema (en eller flere sider), med kobling mellom elementer, tekster og datamodell
 • Legge inn dynamikkregler (NB! Kodes i JavaScript)
 • Deploye app til test- og produksjonsmiljø

Tjenesteutvikling via kode

Ved å hente ned applikasjonskoden (via Git) lokalt (eller ved å redigere på app-filene i repository-visning) kan du gjøre alle mulige endringer av appen. Dette inkluderer blant annet standardfunksjonalitet for å:

 • Lage kalkulerings- og valideringsregler
 • Koble på forhåndsutfylling
 • Legge inn API-oppslag
 • Redigere på prosessen/arbeidsflyten i appen
 • Redigere på autorisasjonsreglene for appen, samt lage egendefinert instansieringslogikk
 • Lage egendefinerte hendelser/events

Teste lokalt

Når du har applikasjonskoden lokalt, kan du også benytte deg av muligheten til å ha et lokalt testmiljø for å gjøre de fleste typer testing.

Integrasjon med tjenesteeier

Altinn 3 har standardiserte API-er som tjenesteeier kan bruke for å hente og laste opp data. For nedlasting bygger Altinn 3 på at tjenesteeier gjør spørringer og laster ned data (pull). I tillegg kan tjenesteeier benytte app-enes API-er for å instansiere eller gjøre endringer på instanser.

For å benytte API-ene som tjenesteeier må man autentisere seg med Maskinporten.

Kommende funksjonalitet

Altinn 3 er i stadig videreutvikling, og funksjonalitet lanseres løpende. Backlogg revideres åtte ganger i året, og mindre endringer kan også forekomme mellom revisjonene. Generelt kan man si at jo lenger frem i tid leveranse er planlagt jo mer usikkert er angitt leveransetidspunkt.

Endringer beskrevet i kursiv er å regne som på idéstadiet, og er ikke besluttet at skal utvikles.

Tjenesteutvikling i GUI

For all kommende funksjonalitet gjør vi vurderinger av om det er egnet å løse det i GUI. På et senere tidspunkt (2023 eller senere) vil vi gjøre et løft for at mer funksjonalitet skal være tilgjengelig via GUI.

 • Støtte for branching i Altinn Studio (Q2 2021) (#985)

Datamodellering

Den avhengigheten vi i dag har til at datamodellering skal gjøres i et eksternt system vil forsvinne. Noen høydepunkter i planene for datamodellering i Altinn 3 er:

 • Å kunne jobbe med en datamodell i et GUI (Q2 2021) (#5551)
 • Integrasjoner med Felles datakatalog (Q3 2021) (#3811)
 • Å kunne få automatisk generert datamodell fra det man bygger av brukergrensesnitt
 • Å kunne få automatisk generert forslag til brukergrensesnitt ut fra datamodellen

Forvaltning av tjenester

Vi ønsker å gjøre tjenesteeiere i stand til å selv forvalte sine applikasjoner i Altinn 3. For å få til dette kommer blant annet:

 • Tilgang til overvåking av egne applikasjoner (Q2 2021)
 • Mulighet for å avpublisere en applikasjon (Q1 2021) (#3717)
 • Webanalyse for applikasjonene

Integrasjon med tjenesteeier

Pull av data vil fortsatt være grunnmønsteret for at tjenesteeier får tilgang til data, men det kommer et par unntak:

 • Mulighet for å bruke eFormidling som grensesnitt for å få data direkte fra en Altinn 3-app til tjenesteeiers systemer (Q1 2021) (#4788)
 • Push av events - at tjenesteeier varsles når det er data til nedlasting (Q1 2021) (#4728)
 • Splitt av data - flere tjenesteeiere kan motta data fra samme tjeneste (2022) (#4274)