Autorisere datakonsument

Autorisere opp datakonsument ved registrering i tjenesteeierstyrt register

Autorisere datakonsument ved registrering i tjenesteeierstyrt register

På tjenesteutgaven som er opprettet i TUL må det være angitt at tjenesten skal bruke tjenesteeierstyrt rettighetsregister. Datakonsumenter (organisasjoner eller personer) som skal få hente ut data via tjenesten må registreres i rettighetsregisteret. Registeret er tilgjengelig både gjennom Altinn sine REST og SOAP webservices.

En detaljert beskrivelse med eksempler for å komme i gang med registeret finner du her. Merk at beskrivelsen der er for testmiljø.

For å bruke Altinn sine webservices må man ha en etatsbruker og passord. Har man ikke dette kan det bestilles gjennom selvbetjeningsportalen til Altinn eller til tjenesteeier@altinn.no.

For å komme i gang med REST grensesnittet for tjenesteeiere må man ha ett virksomhetssertifikat samt API-nøkkel med nødvendig tilgang.