Utvidede beskrivelser

Bruk av regelmotor for parallell signering og vedleggsfiltrering.

På denne siden:

Regelmotor og parallellsignering

Tjenester som har parallellsigneringsteg kan velge å få utført automatisk delegering av rettigheter til parallellsignerere. For å benytte seg av dette må man benytte seg av TransferTransformedResult-regelen. For slike tjenester forventer Altinn plattformen at man bruker denne regelen til og populere en spesiell property i rot noden på skjema. Det som trengs av data er personnummer/brukernavn/orgnummer, etternavn, epost og mobilnummer i denne rekkefølgen. (skjema må da ha slik input i en repeterende gruppe)

Data vil bli validert i signeringssteget under validering slik at det er en fordel at man også implementer slik validering i selve skjema slik at ikke delegering feiler. (validering av dette kan ikke gjøres av regelmotor)

Eksempel på fungerende oppsatt regel, med riktig angitt regler er.

<Rule type="TransferTransformedResult" description="Transfer to myfield">
  <Source form="3940" concatFields="/melding/ElektroniskStiftelseAvAksjeselskap/EnhetAnsvarligFodselsnummerOrganisasjonsnummerUserNavn, /melding/ElektroniskStiftelseAvAksjeselskap/LastNavn, /melding/ElektroniskStiftelseAvAksjeselskap/Email, /melding/ElektroniskStiftelseAvAksjeselskap/MobileNummer" />
  <Target form="3940" field="property(ParallelSigningUserDetails)" />
  <Param name="AlwaysRun" value="true" />
  <Param name="TransferType" value="ManyToOne" />
</Rule>

Regelmotor og vedleggsfiltrering

Det er mulig å benytte regelmotoren til validere om brukeren har lagt ved nødvendige vedlegg. For å få dette til å fungere sammen med Altinn plattformen er det nødvendig å fylle ut et spesielt attributt i rot noden på skjema samt å gjøre validering på vedleggene lagt ved.

For at filopplastingsfunksjonaliteten i Altinn plattformen skal filtrere ut valg basert på valg i skjema må regelmotoren sette attributtet Attachmentfilter i rot-noden på skjema. Eksempelet nedenfor viser hvordan det kan gjøres.

<Rule type="SetFieldValue" description="Set filter when Industri has been chosen">
	<Source form="3940" field="/melding/SkjemavalgSkal/AttachmentTypeChoices"/>
  <Target form="3940" field="property(AttachmentFilter)" value="AT01_Cycle01, AT03_Cycle01, AT04_Cycle01"/>
  <Param name="AlwaysRun" value="true"/>
  <Param name="RemoveOnMismatch" value="false"/>
  <Condition type="Equals" check="/melding/SkjemavalgSkal/AttachmentTypeChoices" value="Industri"/>
</Rule>

Basert på conditions og antall skjema kan man validere om riktige vedlegg er lastet opp. Eksempel på regel ses nedenfor som bruker condition HasAnyAttachment. Legg merke til TargetField som er satt til AttachmentList som gjør at valideringsfeilmelding blir vist riktig i portal.

<Rule type="SimpleValidation" description="Check if invalid attachments are added">
  <Target field="AttachmentList"/>
	<Param name="AlwaysRun" value="true"/>
  <Condition type="Equals" check="/melding/SkjemavalgSkal/AttachmentTypeChoices" value="Industri"/>
  <Condition type="HasAnyAttachment" form="AT02_Cycle01,AT06_Cycle01"/>
  <Texts>
    <Text lang="1044"> Ugyldige vedlegg er lagt AT02_Cycle01/AT06_Cycle01.</Text>
    <Text lang="2068"> Ugyldige vedlegg er lagt AT02_Cycle01/AT06_Cycle01.</Text>
    <Text lang="1033">Invalid attachments are added AT02_Cycle01/AT06_Cycle01.</Text>
  </Texts>
</Rule>

Eksempelet nedfor viser hvordan man regelmotor validerer om man mangler et vedlegg ved å bruke condition MissingAttachment. Legg merke til TargetField som er satt til AttachmentList som gjør at valideringsfeilmelding blir vist riktig i portal.

<Rule type="SimpleValidation" description="Check if missing attachments were not added">
  <Target field="AttachmentList"/>
	<Param name="AlwaysRun" value="true"/>
  <Condition type="Equals" check="/melding/SkjemavalgSkal/AttachmentTypeChoices" value="Industri"/>
  <Condition type="MissingAttachment" form="AT01_Cycle01"/>
  <Texts>
    <Text lang="1044"> Manglende vedlegg - AT01_Cycle01.</Text>
    <Text lang="2068"> Manglende vedlegg - AT01_Cycle01.</Text>
    <Text lang="1033"> MIssing Attachment - AT01_Cycle01.</Text>
  </Texts>
</Rule>