Felles funksjonalitet

Felles funksjonalitet i TUL som understøtter tjenesteutvikling på tvers av alle tjenestetyper.

 • Kodelister

  En kodeliste er en liste med faste verdier som for eksempel postnummer og poststed eller kommuner og landkoder.

 • Migrering

  En utgave av en tjeneste kan migreres til sluttbrukermiljø når tjenesten er tilstrekkelig definert og utviklet.

 • Oversetting

  Hvis det er behov for å tilby en tjeneste på flere språk så kan oversettermodulen benyttes.

 • Rolleadministrasjon

  Oversikt over rolleadministrasjon i TUL, med hovedvekt på definisjon av roller med tilhørende rettigheter.