20.10

Flytting av filvedlegg fra databasen og ut på fileshare

Versjon 20.10, produksjonssettes november 2020

Dette er en kommende endring. Gjeldende endring ligger her.

Vi minner også om endringer i Altinn 3.0.

Endringer i arkitektur for håndtering av filvedlegg

Det skal gjennomføres en endring i Altinn slik at filvedlegg til tjenester flyttes ut av databasen og lagres på eget fileshare. På fileshare organiseres filene i egne mapper pr. tjenesteeier.

Denne endringen vil gi følgende resultat:

  • Mer effektive vedlikeholdsjobber

  • Reduserte kostnader

  • Forenkling av migrering av tjenester fra Altinn 2 til Altinn 3

  • Det vil bli enklere å beregne og fordele kostnader for lagring

Endringen i denne releasen skal ikke ha funksjonelle konsekvenser med unntak av at selve produksjonssettingen må gjennomføres bak nedetidsplakat (at løsningen holdes stengt under deploy)