Autorisasjon

Ved å bruke autorisasjonsdelen av REST-API for tjenesteeier kan man autorisere tilganger og verifisere roller og rettigheter til bruk utenfor Altinn, for eksempel som alternativ til XACML/webservice eller som oppslag i forbindelse med tilgangsstyring.

På denne siden:

Ved å bruke autorisasjonsdelen av REST-API for tjenesteeier kan man autorisere tilganger og verifisere roller og rettigheter til bruk utenfor Altinn, for eksempel som alternativ til XACML/webservice eller som oppslag i forbindelse med tilgangsstyring.

Hente ut liste over avgivere

Hente ut liste over alle avgivere en person {subject}kan representere, eventuelt spesifisert ned på spesifikk tjeneste eller rolle.

GET https://www.altinn.no/api/serviceowner/reportees?ForceEIAuthentication&subject={subject}&serviceCode={serviceCode}&serviceEdition={serviceEdition}&roleDefinitionId={roleDefinitionId}&showConsentReportees={showConsentReportees} HTTP/1.1
Accept: application/hal+json
ApiKey: myKey

Eksempel på respons:

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://www.altinn.no/api/serviceowner/reportees?subject={subject}"
    }
  },
  "_embedded": {
    "reportees": [
      {
        "Name": "BIRI OG TORPO REGNSKAP",
        "Type": "Enterprise",
        "OrganizationNumber": "910437127",
        "OrganizationForm": "AS",
        "Status": "Active"
      },
      {
        "Name": "EIDSNES OG AUSTRE ÅMØY",
        "Type": "Business",
        "OrganizationNumber": "910521551",
        "OrganizationForm": "ORGL",
        "Status": "Active"
      },
      {
        "Name": "FJELL LISA FOS",
        "Type": "Person",
        "SocialSecurityNumber": "13054900281"
      },
      {
        "Name": "BARDU OG SØRUM REGNSKAP",
        "Type": "Business",
        "OrganizationNumber": "910441205",
        "ParentOrganizationNumber": "910460048",
        "OrganizationForm": "BEDR",
        "Status": "Active"
      },
      {
        "Name": "HOLUM OG SVARSTAD REGNSKAP",
        "Type": "Enterprise",
        "OrganizationNumber": "910460048",
        "OrganizationForm": "FLI",
        "Status": "Active"
      },
      {
        "Name": "NICOLINE HANNISDAL",
        "Type": "Person",
        "SocialSecurityNumber": "02066681060"
      }
    ]
  }
}

Hente ut rettigheter

Hente ut alle rettigheter en person {subject} har for en annen person eller organisasjon {reportee} på tjenester som tilhører autentisert tjenesteeier.

GET https://www.altinn.no/api/serviceowner/authorization/rights?ForceEIAuthentication&subject={subject}&reportee={reportee} HTTP/1.1
Accept: application/hal+json
ApiKey: myKey

Eksempel på respons:

 {
  "Subject": {
    "Name": "ROLF BJØRN",
    "Type": "Person",
    "SocialSecurityNumber": "06117701547"
  },
  "Reportee": {
    "Name": "KIRKENES OG AUSTBØ",
    "Type": "Enterprise",
    "OrganizationNumber": "910021451",
    "Status": "Active"
  },
  "Rights": [
    {
      "RightID": 1018549,
      "RightType": "Service",
      "ServiceCode": "2480",
      "ServiceEditionCode": 20,
      "Action": "Read",
      "RightSourceType": "RoleTypeRights",
      "IsDelegatable": true
    },
    {
      "RightID": 1018550,
      "RightType": "Service",
      "ServiceCode": "2480",
      "ServiceEditionCode": 20,
      "Action": "ArchiveRead",
      "RightSourceType": "RoleTypeRights",
      "IsDelegatable": true
    },
    {
      "RightID": 1018551,
      "RightType": "Service",
      "ServiceCode": "2480",
      "ServiceEditionCode": 20,
      "Action": "ArchiveDelete",
      "RightSourceType": "RoleTypeRights",
      "IsDelegatable": true
    },
    {
      "RightID": 1222878,
      "RightType": "Service",
      "ServiceCode": "2509",
      "ServiceEditionCode": 201412,
      "Action": "Sign",
      "RightSourceType": "RoleTypeRights",
      "IsDelegatable": true
    }
  ],
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://www.altinn.no/api/serviceowner/authorization/rights?subject={subject}&reportee={reportee}"
    }
  }
}

Hente ut roller

Hente ut alle roller en person/organisasjon {subject} har for en annen person/organisasjon {reportee} på tjenester som tilhører autentisert tjenesteeier.

GET https://www.altinn.no/api/serviceowner/authorization/roles?ForceEIAuthentication&language={language}&subject={subject}&reportee={reportee} HTTP/1.1
Accept: application/hal+json
ApiKey: myKey

Eksempel på respons:

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://tt02.altinn.no/api/serviceowner/authorization/roles?subject=811077062&reportee=23114702129"
    }
  },
  "_embedded": {
    "roles": [
      {
        "RoleId": 491068,
        "RoleType": "Altinn",
        "RoleDefinitionId": 11,
        "RoleName": "Reporter/sender",
        "RoleDescription": "Access to selected forms and services",
        "Delegator": "ERLING ENGENES",
        "DelegatedTime": "2019-08-26T12:39:29.113",
        "_links": {
          "roledefinition": {
            "href": "https://tt02.altinn.no/api/serviceowner/roledefinitions/11"
          }
        }
      }
    ]
  }
}

Hente ut alle rolledefinisjoner

GET https://www.altinn.no/api/serviceowner/roledefinitions?ForceEIAuthentication&language={language} HTTP/1.1
Accept: application/hal+json
ApiKey: myKey

Eksempel på respons:

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://www.altinn.no/api/serviceowner/roledefinitions"
    }
  },
  "_embedded": {
    "roledefinitions": [
      {
        "RoleType": "Altinn",
        "RoleDefinitionId": 1,
        "RoleName": "Bankruptcy read",
        "RoleDescription": "Reading rights for information in the service Konkursbehandling (bankruptcy proceedings)",
        "RoleDefinitionCode": "BOBEL",
        "_links": {
          "self": {
            "href": "https://www.altinn.no/api/serviceowner/roledefinitions/1"
          }
        }
      },
      {
        "RoleType": "Altinn",
        "RoleDefinitionId": 2,
        "RoleName": "Bankruptcy write",
        "RoleDescription": "Writing rights for information in the service Konkursbehandling (bankruptcy proceedings)",
        "RoleDefinitionCode": "BOBES",
        "_links": {
          "self": {
            "href": "https://www.altinn.no/api/serviceowner/roledefinitions/2"
          }
        }
      },
      {
        "RoleType": "Altinn",
        "RoleDefinitionId": 3,
        "RoleName": "Salaries and personnel employee",
        "RoleDescription": "Access to services related to salaries and personnel",
        "RoleDefinitionCode": "LOPER",
        "_links": {
          "self": {
            "href": "https://www.altinn.no/api/serviceowner/roledefinitions/3"
          }
        }
      },
      {
        "RoleType": "Altinn",
        "RoleDefinitionId": 4,
        "RoleName": "Access manager",
        "RoleDescription": "Administration of access",
        "RoleDefinitionCode": "ADMAI",
        "_links": {
          "self": {
            "href": "https://www.altinn.no/api/serviceowner/roledefinitions/4"
          }
        }
      },
      {
        "RoleType": "Altinn",
        "RoleDefinitionId": 5,
        "RoleName": "Limited rights for an individual",
        "RoleDescription": "Delegable rights to services for individuals",
        "RoleDefinitionCode": "PRIUT",
        "_links": {
          "self": {
            "href": "https://www.altinn.no/api/serviceowner/roledefinitions/5"
          }
        }
      },
      {
        "RoleType": "Altinn",
        "RoleDefinitionId": 6,
        "RoleName": "Accounting employee",
        "RoleDescription": "Access to accounting related forms and services",
        "RoleDefinitionCode": "REGNA",
        "_links": {
          "self": {
            "href": "https://www.altinn.no/api/serviceowner/roledefinitions/6"
          }
        }
      },
      {
        "RoleType": "Altinn",
        "RoleDefinitionId": 7,
        "RoleName": "Auditor's rights",
        "RoleDescription": "Delegable auditor's rights",
        "RoleDefinitionCode": "REVAI",
        "_links": {
          "self": {
            "href": "https://www.altinn.no/api/serviceowner/roledefinitions/7"
          }
        }
      },
      {
        "RoleType": "Altinn",
        "RoleDefinitionId": 8,
        "RoleName": "Limited signing rights",
        "RoleDescription": "Signing access for selected forms and services",
        "RoleDefinitionCode": "SISKD",
        "_links": {
          "self": {
            "href": "https://www.altinn.no/api/serviceowner/roledefinitions/8"
          }
        }
      }
    ]
  }
}

Hente ut én spesifikk rolledefinisjon

GET https://www.altinn.no/api/serviceowner/roledefinitions/{roleDefinitionId}?ForceEIAuthentication&language={language}
Accept: application/hal+json
ApiKey: myKey

Eksempel på respons:

{
  "RoleType": "Altinn",
  "RoleDefinitionId": 4,
  "RoleName": "Tilgangsstyring",
  "RoleDescription": "Denne rollen gir administratortilgang til å gi videre rettigheter til andre.\r\n",
  "RoleDefinitionCode": "ADMAI",
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://www.altinn.no/api/serviceowner/roledefinitions/4"
    }
  }
}