Autorisasjon

Ved å bruke autorisasjonsdelen av REST-API for tjenesteeier kan man autorisere tilganger og verifisere roller og rettigheter til bruk utenfor Altinn, for eksempel som alternativ til XACML/webservice eller som oppslag i forbindelse med tilgangsstyring.

Ved å bruke autorisasjonsdelen av REST-API for tjenesteeier kan man autorisere tilganger og verifisere roller og rettigheter til bruk utenfor Altinn, for eksempel som alternativ til XACML/webservice eller som oppslag i forbindelse med tilgangsstyring.

Hvis du ikke er godt kjent med autorisasjon i Atlinn, hva som er forskjell på roller og rettigheter mv så anbefaler vi at du setter deg inn i vår funksjonelle beskrivelse av strying av tilgang

Tilgangsstyring ved hjelp av roller og rettigheter

Altinn som samtykke og fullmaktsløsing