Autorisasjon

Ved å bruke autorisasjonsdelen av REST-API for tjenesteeier kan man autorisere tilganger og verifisere roller og rettigheter til bruk utenfor Altinn, for eksempel som alternativ til XACML/webservice eller som oppslag i forbindelse med tilgangsstyring.

Ved å bruke autorisasjonsdelen av REST-API for tjenesteeier kan man autorisere tilganger og verifisere roller og rettigheter til bruk utenfor Altinn, for eksempel som alternativ til XACML/webservice eller som oppslag i forbindelse med tilgangsstyring.

Tilgangsstyring ved hjelp av roller og rettigheter

*Hente liste over avgivere

*Hente liste over rettigheter

*Hente liste over roller

*Opprette tilgangsforespørsel

Altinn som samtykke og fullmaktsløsing

*Samtykke

*Hente ut liste over samtykker/fullmakter