NB! Dokumentasjonen på dette nettstedet er for en løsning som skal avvikles innen juni 2026. Dokumentasjon for ny løsning finner du her.

Oppdatere

Operasjoner for å oppdatere elementer i meldingsboksen.

På denne siden:

PUT på message element

Det er mulig å oppdatere skjema med vedlegg som ligger i arbeidslisten til brukeren.

Oppdatering utføres ved å gjøre PUT operasjoner på den enkelte message som skal oppdateres. Alle skjema og vedlegg må inkluderes i hver oppdatering, da tidligere data på message vil overskrives.

Følgende URL parametere styrer hva som utføres på skjemaet etter oppdatering:

 • complete = [true|false]
 • sign = [true|false]

Defaultverdi for complete og sign er true, så om ingen av parameterne er satt til false vil skjemaet signeres og arkiveres etter oppdatering. complete=false vil sette status “Utfylling” etter oppdatering, mens sign=false sender skjema til signering etter oppdatering.

Header

PUT https://www.altinn.no/api/{who}/messages/{messageid} HTTP/1.1 
Content-Type: application/hal+json
ApiKey: myKey

Body

{
  "Type": "FormTask",
  "ServiceCode": "123",
  "ServiceEdition": 64,
  "_embedded" : {
    "forms" : [{
      "Type": "MainForm",
      "DataFormatId": "1023",
      "DataFormatVersion": "1",
      "FormData": "<Skjema>...</Skjema>"
    }],
    "attachments" : [{
      "FileName": "string example 43",
      "AttachmentType": "string example 43",
      "Data": "base64 encoded"
    }]
  }
}

PUT for å endre et eksisterende underskjema

For innsendingstjenester som har er definert med hovedskjema og underskjema kan man legge til underskjema etter at instansen er opprettet. Id-en til skjemaet returneres i location response header.

Header

PUT https://www.altinn.no/api/my/messages/{messageid}/forms/{formid} HTTP/1.1
Content-Type: application/hal+json
ApiKey: myKey

Body

{
  "Type": "SubForm",
  "DataFormatId": "string example 36",
  "DataFormatVersion": "string example 38",
  "FormData": "<Skjema xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\"...>...</Skjema>"
}
    

Vedleggstyper

Hva slags vedlegg man kan legge til en tjeneste kan være begrenset av regler definert på tjenesten i Altinn. Disse finner man ved å bruke metadata-ressursen i api-et.

Legge til vedlegg

For å legge til mindre vedlegg til en aktiv skjemainstans kan man poste base64-encodet data direkte mot attachments. Vedleggs-id returneres i location header på responsen.

Header

POST https://www.altinn.no/api/{who}/messages/{messageid}/attachments/?language={languageid} HTTP/1.1 
Content-Type: application/hal+json
ApiKey: myKey

Body

{
  "FileName": "string example 43",
  "AttachmentType": "string example 43",
  "Data": "base64 encoded payload"
}

Legge til vedlegg med streaming

For å legge til større vedlegg til en aktiv skjemainstans kan man bruke en streamingvariant mot attachment der requestbody er en binær strøm. Vedleggs-id returneres i location header på responsen. Det er viktig å merke seg at filnavn er et query parameter (fileName) og man må derfor sørge for at dette er URL-enkodet.

Header

POST https://www.altinn.no/api/{who}/messages/{messageId}/attachments/streamedattachment?fileName={fileName}&attachmentType={attachmentType}&language={language} HTTP/1.1 
Content-Type: application/octet-stream
ApiKey: myKey