Roadmap for Altinn 3 FLYTTET

Roadmap for Altinn 3 ligger nå på docs.altinn.studio