Roadmap for Altinn 3

Roadmap for Altinn 3 ligger nå på https://github.com/digdir/roadmap