Roadmap for Altinn 3

Overordnet roadmap for videreutvikling av Altinn 3.

Altinn 3 er under stadig utvikling. Her får du vite mer.

For informasjon om hvordan man bruker funksjonalitetene som er beskrevet her, se brukerdokumentasjonen for Altinn Studio.