Status

Dette er siste overordnede status for utviklingen av tjenester 3.0.

Status vil oppdateres etter hvert som ny informasjon er tilgjengelig.

 • Arbeid med konsepter, arkitektur og veivalg (2015/2016)
 • Teknisk PoC utviklet for å verifisere konsepter og veivalg (april/juni 2016)
 • Presentere PoC og konsepter for tjenesteutviklere og arkitekter for å få feedback (juni/september 2016)
 • Presentasjon og demo på servicelederseminar med tjenesteeierne (14. september 2016)
 • Levert satsingsforslag for 2018, tjenester 3.0 sentral del av satsing (november 2016)
 • Presentasjon om brukerorientering på Altinndagen 2016 viste hvordan en fremtidig tjeneste kan fungere (28. november 2016)
 • Tjenester 3.0 som produkt i Altinn produktstrategi. (v1.0 ferdig 10. januar, v1.1 ferdigstilt 2. mars 2017)
 • Altinn Design System utvikles for å kunne gjenbruke UI-patterns på tvers av tekniske løsninger (ferdigstilt oktober 2017)
 • Avklaringer finansiering satsingsforslag for 2018 (oktober 2017)
 • Målbilde og arkitekturarbeid og arbeid med løsningsdesign, involvering av tjenesteeiere (høst/vinter 2017)
 • Utvikle et tidlig “minmium testable product” (MTP) som man kan teste ut og gi feedback på. Altinn Studio MTP ble annonsert og tilgjengeliggjort på Altinn-dagen 20. september 2018.
 • Legge ut kildekode, backlog og milepæler helt åpent på GitHub.
 • Legge ut teknisk dokumentasjon på docs.altinn.studio og overordnet info på altinndigital.no.
 • Utvikle et “minimum viable product” (MVP) som man kan benytte for å utvikle og produksjonssette applikasjoner
  • MVP.01 - Jan-feb 2019 - Verktøy for utvikling av apps
  • MVP.02 - Juni 2019 - Kan deploye til testmiljø
  • MVP.03 - Juni 2020 - Kan deploye til prod