Status

Dette er siste overordnede status for utviklingen av tjenester 3.0.

Status vil oppdateres etter hvert som ny informasjon er tilgjengelig.