Meldingsboks

Operasjoner relatert til meldinger i meldingsboks

 • Arkivere

  Operasjoner for å arkivere meldinger

 • Bekrefte

  Operasjoner for å bekrefte mottak av meldinger

 • Hente

  Operasjoner for å lese i meldingsboks og arkiv

 • Oppdatere

  Operasjoner for å oppdatere elementer i meldingsboksen.

 • Sende inn

  Operasjoner for å sende inn meldinger

 • Signere

  Signering utføres med PUT operasjoner på Message elementet i Altinn API. Skjema med vedlegg kan signeres samlet og det er mulig å signere enkelte skjema/vedlegg enkeltvis.

 • Slette

  Operasjoner for å slette meldinger, underskjema og vedlegg

 • Validere

  Operasjoner for å validere skjemasett