NB! Dokumentasjonen på dette nettstedet er for en løsning som skal avvikles innen juni 2026. Dokumentasjon for ny løsning finner du her.

Enhetsinformasjon

Datamodell og schema

Eksempel

{
 "tildaenhet": "123456789",
 "tildaenhetNavn": "Organisasjonen AS",
 "tildaenhetHovedenhet": "222222222",
 "besoeksadresse": {
  "lengdegrad": "59.913868",
  "breddegrad": "10.752245",
  "bygningsnummer": "2",
  "bruksenhetsnummer": "Enhetsnummer",
  "adressenavn": "Objektadresseveien 2",
  "adressenummer": "2",
  "postnummer": "Postnummer",
  "poststedsnavn": "Poststedsnavn",
  "kommunenummer": "0301",
  "bydel": "Dal",
  "fylkesnummer": "020"
 },
 "naeringskode": "47.110",
 "organisasjonsform": "AS",
 "aarligOmsetning": "1",
 "driftsstatus": "ok"
}

Schema

{
 "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
 "$id": "enhetsinformasjon",
 "title": "Tilda/enhetsinformasjon",
 "definitions": {
  "tilsynsadresse": {
   "$id": "tilsynsadresse",
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "lengdegrad": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "breddegrad": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "bygningsnummer": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "bruksenhetsnummer": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "adressenavn": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "adressenummer": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "postnummer": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "poststedsnavn": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "kommunenummer": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "bydel": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "fylkesnummer": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    }
   }
  }
 },
 "type": "object",
 "properties": {
  "tildaenhet": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "tildaenhetNavn": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "tildaenhetHovedenhet": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "besoeksadresse": {
   "$ref": "tilsynsadresse"
  },
  "naeringskode": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "organisasjonsform": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "aarligOmsetning": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "driftsstatus": {
   "type": "string",
   "enum": [
    "ikkeAngitt",
    "konkurs",
    "underAvvikling",
    "underTvangsavviklingEllerTvangsopploesning",
    "ok"
   ]
  }
 }
}

OAS

{
 "additionalProperties": true,
 "definitions": {
  "tilsynsadresse": {
   "additionalProperties": true,
   "nullable": true,
   "properties": {
    "adressenavn": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "adressenummer": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "breddegrad": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "bruksenhetsnummer": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "bydel": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "bygningsnummer": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "fylkesnummer": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "kommunenummer": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "lengdegrad": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "postnummer": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "poststedsnavn": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    }
   },
   "type": "object"
  }
 },
 "nullable": false,
 "properties": {
  "aarligOmsetning": {
   "nullable": true,
   "type": "string"
  },
  "besoeksadresse": {
   "$ref": "tilsynsadresse"
  },
  "driftsstatus": {
   "enum": [
    "ikkeAngitt",
    "konkurs",
    "underAvvikling",
    "underTvangsavviklingEllerTvangsopploesning",
    "ok"
   ],
   "nullable": false,
   "type": "string"
  },
  "naeringskode": {
   "nullable": true,
   "type": "string"
  },
  "organisasjonsform": {
   "nullable": true,
   "type": "string"
  },
  "tildaenhet": {
   "nullable": true,
   "type": "string"
  },
  "tildaenhetHovedenhet": {
   "nullable": true,
   "type": "string"
  },
  "tildaenhetNavn": {
   "nullable": true,
   "type": "string"
  }
 },
 "title": "Tilda/enhetsinformasjon",
 "type": "object"
}