Enhetsinformasjon

Datamodell og schema

Schema

{
 "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
 "$id": "enhetsinformasjon",
 "title": "Tilda/enhetsinformasjon",
 "definitions": {
  "tilsynsadresse": {
   "$id": "tilsynsadresse",
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "lokalitetsreferanse": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "bygningsnummer": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "bruksenhetsnummer": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "adressenavn": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "adressenummer": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "postnummer": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "poststedsnavn": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "kommunenummer": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "bydel": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "fylkesnummer": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "lengdegrad": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "breddegrad": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "stedstype": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "stedbeskrivelse": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    }
   },
   "required": [
    "lokalitetsreferanse",
    "bygningsnummer",
    "bruksenhetsnummer",
    "adressenavn",
    "adressenummer",
    "postnummer",
    "poststedsnavn",
    "kommunenummer",
    "bydel",
    "fylkesnummer",
    "lengdegrad",
    "breddegrad",
    "stedstype",
    "stedbeskrivelse"
   ]
  }
 },
 "type": "object",
 "properties": {
  "navn": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "tilsynsobjektHovedenhet": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "tilsynsobjekt": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "besoeksadresse": {
   "$ref": "tilsynsadresse"
  },
  "naeringskode": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "organisasjonsform": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "aarligOmsetning": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "driftsstatus": {
   "type": "string",
   "enum": [
    "konkurs",
    "underAvvikling",
    "underTvangsavviklingEllerTvangsopploesning",
    "ok"
   ]
  }
 }
}

Eksempel

{
 "navn": "Organisasjonen AS",
 "tilsynsobjekt": "123456789",
 "besoeksadresse": {
  "lokalitetsreferanse": null,
  "bygningsnummer": null,
  "bruksenhetsnummer": null,
  "adressenavn": "Adresseveien 9000",
  "adressenummer": null,
  "postnummer": "1415",
  "poststedsnavn": "OPPEGÅRD",
  "kommunenummer": "0021",
  "bydel": null,
  "fylkesnummer": "0301",
  "lengdegrad": null,
  "breddegrad": null,
  "stedstype": null,
  "stedbeskrivelse": null
 },
 "naeringskode": "47.110",
 "organisasjonsform": "AS",
 "aarligOmsetning": "1mnok",
 "driftsstatus": "ok"
}