Testing mot data.altinn.no

På denne siden:

Testmiljø

data.altinn.no har et test-miljø kalt “staging” som har et fåtall beviskoder og leverer fiktive data. Miljøet kan brukes i forbindelse med testing av implementasjoner. Miljøet er også et pre-prod miljø, og alle endringer blir først deployet til staging-miljøet før de produksjonssettes.

REST-API

For REST-API er det et eget endepunkt som benyttes, og det må også oppgis et test-virksomhetssertifikat utstedt av en offentlig godkjent aktør.

Test-organisasjon for forespørsler

Oversikt over testorganisasjoner som kan brukes i staging-miljøet samt tilhørende innloggingsinformasjon for nøkkerolleinnehavere for disse organisasjonene i Altinns testmiljø (TT02) vil bli tilsendt etter registrering av API-nøkkel.

Tilgjengelige test-koder

Listen av tilgjengelige beviskoder i staging-miljøet er tilgjengelig i det åpne metadata-API-et.

Bruke Postman for testing

Det er utarbeidet en collection med forespørsler i Postman som fritt kan lastes ned og benyttes for testing mot eBevis REST API. Se Github-lenken under for mer informasjon.