Trekke samtykke

Hvordan trekke et samtykke som er gitt

Det vil være mulig å logge seg inn i Altinn og trekke et avgitt samtykke, så fremt man ikke har avgitt et engangssamtykke. Etter at samtykke er trukket vil det ikke lenger være mulig for datakonsumenten å få tilgang til data som sluttbrukeren opprinnelig samtykket til å dele. For å trekke samtykke velger man “Se/trekk samtykke”.

Har man avgitt et engangssamtykke vil dette ikke kunne trekkes i Altinn da informasjonen i de fleste tilfeller hentes av datakonsument umiddelbart etter at man har samtykket. Ønsker man at datakonsument skal slette data de har hentet må sluttbruker ta kontakt med datakonsument.

Engangssamtykke - kan ikke trekkes

Engangssamtykke - kan ikke trekkes

Ordinært samtykke - kan trekkes

Ordinært samtykke - kan trekkes