Januar

SERES Produktforvaltning har fått ny database og applikasjonsserver.

Produksjonssatt 14.01 2021

Ny database

Databasen til SERES Produktforvaltning er endret fra Oracle til PostgreSQL.

Ny applikasjonsserver

Applikasjonsserveren til SERES Produktforvaltning er endret fra GlassFish til TomCat.

Logoen til eier av SERES Produktforvaltning er endret fra logoen til Brønnøysundregistrene til logoen til Digitaliseringsdirektoratet.

Oppdatering av e-postadresse og lenke i informasjonsvinduet «Om SERES Produktforvaltning»

E-postadressen for bestilling av skrivetilgang i SERES Produktforvaltning er endret til adressen til Altinn Servicedesk. Og lenken for å lese mer om bestilling av tilgang er blitt oppdatert.