NB! Dokumentasjonen på dette nettstedet er for en løsning som skal avvikles innen juni 2026. Dokumentasjon for ny løsning finner du her.

Hente data fra register

Tjenesten gir brukerne tilgang til opplysninger som allerede finnes om dem i dine systemer.

For å utvikle løsningen trenger du både å tilrettelegge egne systemer for oppslag, samt utvikle selve tjenesten i Altinns tjenesteutviklingsløsning. En slik løsning krever litt utvikling siden det må utvikles en komponent for integrasjonen mellom Altinn og ditt system. Før du starter utviklingen er det viktig å tenke over hvordan du vil presentere dataene for brukeren.

Slik går du frem:

 1. Definere brukerbehov
  Hvilket behov skal tjenesten dekke? Er brukeren en person eller en organisasjon – eller kanskje begge deler? Hvilke data skal hentes og presenteres for bruker? Sjekk Guide: Hvordan jobbe brukerorientert? for inspirasjon.
 2. Få tilgang til systemer
  Hvis du ikke har utviklet tjenester i Altinn før trenger du tilgang til våre løsninger. For å utvikle tjenesten er det nødvendig med tilgang til Altinn sin tjenesteutviklingsløsning og domeneklient. Du trenger også egen lisens til Visual Studio fordi det må lages kode for å gjøre oppslag mot eksterne webtjenester. I tillegg er det nødvendig med tilgang til Team Foundation Server (versjonshåndtering) og filsti til utviklingsserver i tjenesteutviklingsløsningen. I Kom i gang med utvikling kan du lese om hvordan du får tilganger.
 3. Tilrettelegge for oppslag mot egne systemer
  Det er viktig at systemet ditt er tilrettelagt og skalert for oppslag gjennom Altinn. Dette gjelder oppetid, svartid, belastning etc. Som eier av systemet er du ansvarlig for dette.
 4. Utvikle tjenesten i Altinn sin tjenesteutviklingsløsning
  Tjenesten utvikles i tjenesteutviklingsløsningen. Via løsningen bruker du også Visual Studio for å utvikle komponenten som muliggjør integrasjonen mellom ditt system og Altinn. Data som hentes i ditt system presenteres for sluttbruker i form av et ferdigutfylt skjema. Ved bruk av domeneklienten definerer du hvilke felter som skal være med i skjema og som hentes fra ditt system. Les mer om dette i brukerveiledning for TUL.
 5. Teste tjenestene
  Tjenester og grensesnitt må testes i Altinn sitt testmiljø. Det benyttes fiktive testpersoner og -organisasjoner i våre testmiljø. Disse må kanskje leses inn i egne systemer for å få gjennomført testen. Det er også viktig med brukerinvolvering for å sikre en god opplevelse for de som skal bruke tjenestene.
 6. Produksjonssette tjenestene
  Når tjenester og tilhørende grensesnitt er testet ende til ende er dere klare for produksjonssetting. Grensesnitt som er testet i testmiljø må reetableres i Altinn sitt produksjonsmiljø mot produksjonsmiljøet til ditt system, og tjenestene må produksjonssettes. Dette må bestilles hos Altinn. Husk å sjekke at tjeneste og tilhørende grensesnitt fungerer i produksjonsmiljø før produksjonssetting.