Rettigheter

Benyttes for å hente ut opplysning om rettigheter.

RegisterSRRAgencyExternal

Alle SOAPtjenester for Autorisasjon vil fases ut i forbindelse med overgang fra Altinn 2 til Altinn 3 plattform. Nye RESTAPI vil tilbys på Altinn 3 første halvdel av 2024.

GetRights

Denne operasjonen benyttes for å hente ut gjeldende rettigheter for en tjeneste fra det tjenesteeierstyrte rettighetsregisteret.

Tabellen under beskriver datakontrakten for operasjonen:

Input Beskrivelse
servicecode Angir tjenestekoden man skal hente regler for. Feltet er påkrevd
serviceEditionCode Angir tjenesteutgavekoden man skal hente regler for. Feltet er påkrevd
reportee Angir hvilken avgiver regler skal hentes for. Hvis ingen verdi angis vil regler for alle avgivere returneres
Returverdi Beskrivelse
GetRightResponseList Liste av typen GetRightResponse som angir reglene som ligger i registeret basert på input parametere

Tabellen under gir en nærmere beskrivelse av objektene som inngår i datakontrakten.

Property Beskrivelse
GetRightResponse (utvidelse av RegisterSSRRight)
ValidTo Angir dato og tid regel er gyldig til, (yyyy-MM-ddThh:mm:ss)
Reportee Angir avgiveren regelen gjelder for
Right Angir rettighet regelen gir. Mulige verdier er: None – rettighet er ikke satt, Read – rettighet les er satt, Write – rettighet skriv er satt, Access - rettighet tilgang er satt, Sign - rettighet signering er satt, ArchiveRead - rettighet les fra arkiv er satt, ArchiveDelete - rettighet slett fra arkiv er satt
Condition Kan angi en spesifikk betingelse for regelen, se mer informasjon om mulige verdier under respektive tjenester som benytter registeret

Tabellen under angir mulige feilkoder for operasjonen:

Feilkode Beskrivelse
450210 Angitt avgiver (reportee) er ikke et valid organisasjons- eller fødselsnummer

AddRights

Denne operasjonen benyttes for å legge til nye regler i det tjenesteeierstyrte rettighetsregisteret.

Tabellen under beskriver datakontrakten for operasjonen:

Input Beskrivelse
servicecode Angir tjenestekoden man skal legge til regler for. Feltet er påkrevd
serviceEditionCode Angir tjenesteutgavekoden man skal legge til regler for. Feltet er påkrevd
insertRightList Liste (AddRightRequestList) av objekter av typen AddRightRequest som angir reglene som skal legges til i registeret
Returverdi Beskrivelse
AddRightResponseList Liste av typen AddRightResponse som angir reglene som skulle legges til (insertRightList) i registeret med en status på hver regel

Tabellen under gir en nærmere beskrivelse av objektene som inngår i datakontrakten.

Property Beskrivelse
AddRightRequest (utvidelse av RegisterSSRRight)
ValidTo Angir dato og tid regel er gyldig til, (yyyy-MM-ddThh:mm:ss)
Reportee Angir avgiveren regelen gjelder for
Right Angir rettighet regelen gir. Mulige verdier er: None – rettighet er ikke satt, Read – rettighet les er satt, Write – rettighet skriv er satt, Access - rettighet tilgang er satt, Sign - rettighet signering er satt, ArchiveRead - rettighet les fra arkiv er satt, ArchiveDelete - rettighet slett fra arkiv er satt
Condition Kan angi en spesifikk betingelse for regelen, se mer informasjon om mulige verdier under respektive tjenester som benytter registeret
AddRightResponse (utvidelse av AddRightRequest som sendes inn)
OperationResult Angir resultatet for regelen som skulle legges til. Mulige verdier er: Ukjent – status er ukjent, OK – regel ble lagt til som forventet, RuleNotFound – regel som skulle slettes ble ikke funnet, RuleAlreadyExists – regel som skal legges til eksisterer allerede. Regel må først slettes for å kunne oppdateres, EmptyOrNotAValidSsnOrOrganisation – avgiver for regel er ikke et valid organisasjons- eller fødselsnummer, RightAlreadyExpired – regel som skal legges til er allerede gått ut på gyldighetsdato
Validto Angir dato og tid regel er gyldig til, (yyyy-MM-ddThh:mm:ss)
Reportee Angir avgiveren regelen gjelder for
Right Angir rettighet regelen gir. Mulige verdier er: None – rettighet er ikke satt, Read – rettighet les er satt, Write – rettighet skriv er satt, Access - rettighet tilgang er satt, Sign - rettighet signering er satt, ArchiveRead - rettighet les fra arkiv er satt, ArchiveDelete - rettighet slett fra arkiv er satt
Condition Kan angi en spesifikk betingelse for regelen, se mer informasjon om mulige verdier under respektive tjenester som benytter registeret

Tabellen under angir mulige feilkoder for operasjonen:

Feilkode Beskrivelse
450211 Angitt «condition» er ikke gyldig

DeleteRights

Denne operasjonen benyttes for å slette eksisterende regler i det tjenesteeierstyrte rettighetsregisteret.

Tabellen under beskriver datakontrakten for operasjonen:

Input Beskrivelse
servicecode Angir tjenestekoden man skal slette regler for. Feltet er påkrevd
serviceEditionCode Angir tjenesteutgavekoden man skal slette regler for. Feltet er påkrevd
deleteRightList Liste (DeleteRightRequestList) av objekter av typen DeleteRightRequest som angir reglene som skal slettes fra registeret
Returverdi Beskrivelse
DeleteRightResponseList Liste av typen DeleteRightResponse som angir reglene som skulle slettes (deleteRightList) fra registeret med en status på hver regel

Tabellen under gir en nærmere beskrivelse av objektene som inngår i datakontrakten.

Property Beskrivelse
DeleteRightRequest (utvidelse av RegisterSSRRight)
Reportee Angir avgiveren regelen gjelder for
Right Angir rettighet regelen gir. Mulige verdier er: None – rettighet er ikke satt, Read – rettighet les er satt, Write – rettighet skriv er satt, Access - rettighet tilgang er satt, Sign - rettighet signering er satt, ArchiveRead - rettighet les fra arkiv er satt, ArchiveDelete - rettighet slett fra arkiv er satt
Condition Kan angi en spesifikk betingelse for regelen, se mer informasjon om mulige verdier under respektive tjenester som benytter registeret
AddRightResponse (utvidelse av AddRightRequest som sendes inn)
OperationResult Angir resultatet for regelen som skulle slettes. Mulige verdier er: Ukjent – status er ukjent, OK – regel ble lagt til som forventet, RuleNotFound – regel som skulle slettes ble ikke funnet, RuleAlreadyExists – regel som skal legges til eksisterer allerede. Regel må først slettes for å kunne oppdateres, EmptyOrNotAValidSsnOrOrganisation – avgiver for regel er ikke et valid organisasjons- eller fødselsnummer, RightAlreadyExpired – regel som skal legges til er allerede gått ut på gyldighetsdato
Reportee Angir avgiveren regelen gjelder for
Right Angir rettighet regelen gir. Mulige verdier er: None – rettighet er ikke satt, Read – rettighet les er satt, Write – rettighet skriv er satt, Access - rettighet tilgang er satt, Sign - rettighet signering er satt, ArchiveRead - rettighet les fra arkiv er satt, ArchiveDelete - rettighet slett fra arkiv er satt
Condition Kan angi en spesifikk betingelse for regelen, se mer informasjon om mulige verdier under respektive tjenester som benytter registeret