Metadata

Altinn API tilbyr en ressurs som gir tilgang til metadata for tjenester tilgjengelige i Altinn. Metadata ressursen er åpent tilgjengelig og krever ikke autentisering.

På denne siden:

Hente metadata for alle tjenester

GET https://www.altinn.no/api/metadata HTTP/1.1
Accept: application/hal+json

Respons fra API:

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://www.altinn.no/api/metadata"
    }
  },
  "_embedded": {
    "metadata": [{
      "ServiceOwnerCode": "BUF",
      "ServiceOwnerName": "Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet",
      "ServiceName": "BUF-0021 Søknad om tilskudd til frivillige, landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner - internasjonal grunnstøtte for partipolitiske ungdomsorganisasjoner",
      "ServiceCode": "3734",
      "ServiceEditionCode": 150114,
      "ValidFrom": "2014-05-15T08:00:00",
      "ValidTo": "2099-01-15T00:56:00",
      "ServiceType": "FormTask",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "https://www.altinn.no/api/metadata/formtask/3734/150114"
        }
      }
    },
    {
      "ServiceOwnerCode": "BUF",
      "ServiceOwnerName": "Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet",
      "ServiceName": "Søknad om aktivitetstilskot for å betre levekår og livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile og transpersonar (LHBT)",
      "ServiceCode": "3610",
      "ServiceEditionCode": 130802,
      "ValidFrom": "2014-01-16T10:23:50",
      "ValidTo": "2099-02-01T00:51:00",
      "ServiceType": "FormTask",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "https://www.altinn.no/api/metadata/formtask/3610/130802"
        }
      }
    }]
  }
}

Hente metadata for enkelt tjeneste

GET https://www.altinn.no/api/metadata/formtask/3734/150114 HTTP/1.1
Accept: application/hal+json

Respons fra API:

{
 "ServiceOwnerCode": "BUF",
 "ServiceOwnerName": "Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet",
 "ServiceName": "BUF-0021 Søknad om tilskudd til frivillige, landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner - internasjonal grunnstøtte for partipolitiske ungdomsorganisasjoner",
 "ServiceCode": "3734",
 "ServiceEditionCode": 150114,
 "ValidFrom": "2014-05-15T08:00:00",
 "ValidTo": "2099-01-15T00:56:00",
 "ServiceType": "FormTask",
 "RestEnabled": false,
 "EUSEnabled": true,
 "EnterpriseUserEnabled": true,
 "FormsMetaData": [{
  "FormID": 3686,
  "FormName": "BUF-0021 Søknad om tilskudd til frivillige, landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner - internasjonal grunnstøtte for partipolitiske ungdomsorganisasjoner",
  "DataFormatProviderType": "Seres",
  "DataFormatID": "4362",
  "DataFormatVersion": 36770,
  "IsOnlyXsdValidation": false,
  "FormType": "MainForm",
  "_links": {
   "schema": {
    "href": "https://www.altinn.no/api/metadata/formtask/3734/150114/forms/4362/36770/xsd"
   }
  }
 }],
 "ProcessSteps": [{
  "Name": "Innsending",
  "SecurityLevel": 2
  },{
  "Name": "Signering",
  "SecurityLevel": 4
 }],
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.altinn.no/api/metadata/formtask/3734/150114"
  }
 }
}

Metadata om den enkelte tjenesten vil for eksempel inkludere informasjon om det er mulig å sende inn skjema via REST API, samt gi tilgang til XSD for skjema (datamodell).

Hente oversikt over kodelister

I Altinn ligger det også noe som heter kodelister. Dette er i prinsippet lister med koder hvor hver kode kan ha tre verdier. En navngitt kodeliste kan komme i flere språk og versjoner. Kodelister blir gjerne brukt som oppslagsverk i tjenester.

Mer teknisk informasjon på hjelpesidene for API: https://www.altinn.no/api/Help/Api/GET-metadata-codelists_language

GET https://www.altinn.no/api/metadata/codelists HTTP/1.1
Accept: application/hal+json

Eksempel på respons fra API (ikke full liste):

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "http://www.altinn.no/api/metadata/codelists?language=1044"
    }
  },
  "_embedded": {
    "codelists": [
      {
        "Name": "ASF_Land",
        "Version": 404,
        "Language": 1044,
        "_links": {
          "self": {
            "href": "http://www.altinn.no/api/metadata/codelists/ASF_Land/404?language=1044"
          }
        }
      },
      {
        "Name": "SKD_RF1030_BilSats",
        "Version": 432,
        "Language": 1044,
        "_links": {
          "self": {
            "href": "https://www.altinn.no/api/metadata/codelists/SKD_RF1030_BilSats/432?language=1044"
          }
        }
      },
    ]
  }
}

Hente detaljer om en kodeliste

Dette grensesnittet er laget for å gjøre tilgjengelig detaljene til en kodeliste. Det vil si at i tillegg til navn, versjon og språk får man med de faktiske kodene i listen.

Mer teknisk informasjon på hjelpesidene for API: https://www.altinn.no/api/Help/Api/GET-metadata-codelists-name-version_language

GET https://www.altinn.no/api/metadata/codelists HTTP/1.1
Accept: application/hal+json

Eksempel på respons fra API (ikke full liste):

{
  "Name": "ASF_Land",
  "Version": 404,
  "Language": 1044,
  "Codes": [
    {
      "Code": "DANMARK",
      "Value1": "DANMARK",
      "Value2": "DK",
      "Value3": "101"
    },
    {
      "Code": "NORGE",
      "Value1": "NORGE",
      "Value2": "NO",
      "Value3": "000"
    },
    {
      "Code": "USA",
      "Value1": "USA",
      "Value2": "US",
      "Value3": "684"
    },
  ],
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://www.altinn.no/api/metadata/codelists/ASF_Land/404?language=1044"
    }
  }
}

Hente metadata om tillatte vedlegg på en innsendingstjeneste

Enkelte innsendingstjenester har definert vedleggstyper man kan legge ved. Disse angir blant annet hvilke filtyper, filstørrelser og antall som er tillatt.

Feltet som brukes for å angi type vedlegg i en innsending er AttachmentTypeName.

GET https://www.altinn.no/api/metadata/formtask/3734/150114 HTTP/1.1
Accept: application/hal+json

Respons fra API:

{
  "ServiceOwnerCode": "SKD",
  "ServiceOwnerName": "Skatteetaten",
  "ServiceName": "A02 a-melding innsending fra system",
  "ServiceCode": "3357",
  "ServiceEditionCode": 130815,
  "ValidFrom": "2017-08-08T10:21:00",
  "ValidTo": "2999-12-31T13:00:00",
  "ServiceType": "FormTask",
  "RestEnabled": false,
  "AttachmentRules": [
    {
      "AttachmentRuleId": 284,
      "AllowedFileTypes": "*.xml, zip, enc",
      "AttachmentTypeName": "Amelding",
      "AttachmentTypeNameLanguage": "Amelding",
      "IsCheckSumAllowed": false,
      "IsXsdValidationRequired": false,
      "MaxAttachmentCount": 1,
      "MaxFileSize": 200,
      "MinAttachmentCount": 1
    }
  ],
  "FormsMetaData": [
    {
      "FormID": 213428,
      "FormName": "A02 a-melding submission from system",
      "DataFormatProviderType": "Seres",
      "DataFormatID": "4166",
      "DataFormatVersion": 35895,
      "IsOnlyXsdValidation": false,
      "FormType": "MainForm",
      "_links": {
        "schema": {
          "href": "https://tt02.altinn.no/api/metadata/formtask/3357/130815/forms/4166/35895/xsd"
        }
      }
    }
  ],
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://tt02.altinn.no/api/metadata/formtask/3357/130815"
    }
  }
}

Metadata om den enkelte tjenesten vil for eksempel inkludere informasjon om det er mulig å sende inn skjema via REST API, samt gi tilgang til XSD for skjema (datamodell).