SERES-klienter

Metadata lagres i SERES Repository som er et internutviklet repository basert på det åpne kildekodeproduktet Elasticsearch. Metadataene blir lagret som en XMI og et modell-API serialiserer og deserialiserer filen slik at den har en SERES-spesifikk struktur (SERES Metamodell).

Brukere produserer og forvalter metadata ved hjelp av tre klienter med forskjellige bruksområder:

  • Administrasjonsklient er en webklient for administrasjon av brukere, kataloger og miljøer i SERES Repository. Opplysningene brukes av Domeneklienten for autentisering og autorisasjon av brukere, og for visning av oversikten over tilgjengelige kataloger.
  • Domeneklient er en innsyns- og modelleringsklient for SERES Repository som kan jobbe med alle metadataelementene i et domene. Den lokalt utviklede klienten er basert på Standard Widget Toolkit (SWT) for GUI-utforming og bruker et Modell-API for kommunikasjon med repository. Det er så langt bare generert versjoner for kjøring i Windows. Brukere av klienten har lesetilgang til alle domener og mulighet for redigering i domener der vedkommende er gitt skrivetilgang. Denne klienten kan kjøre lokalt på brukerens PC eller via SERES Desktop som er en virtuell datamaskin på løsningen VMware Horizon Client.
  • Produktforvaltning er en webklient for nedlasting av XSD-er som er generert og opplastet fra Domeneklienten.

Lenker til SERES-klienter

Produksjonsmiljøet

Kursmiljøet

Dokumentasjon