For sluttbruker

Samtykkeløsningen gir sluttbrukere mulighet til å gi samtykke til innsyn i sine data eller data for organisasjoner sluttbruker har rettighet for.

Samtykke kan gis av sluttbruker når denne er i en prosess eller når andre kan bruke hans data i en prosess. Sluttbruker blir i prosessen presentert for samtykkesiden i Altinn hvor han kan velge å gi samtykke.

Et samtykke skal for sluttbruker være:

 • Informert - du har fått informasjon som gjør at du kan forstå hva du samtykker til
 • Frivillig - du skal kunne velge å ikke samtykke
 • Uttrykkelig - du skal gjøre en aktiv handling for å gi samtykke

Sluttbruker vil i Altinn ha oversikt over hvem som har fått samtykke og en aktivitetslogg viser all aktivitet over samtykker som sluttbruker har gitt eller slettet og samtykker som har opphørt på grunn av at gyldig dato er passert.

 • Innlogging

  Hvordan logge inn for å gi samtykke

 • Samtykkesiden

  Presentasjon av samtykkesiden

 • Oversikt samtykker

  Sluttbruker kan i Altinn gå inn på siden "Profil" for å få oversikt over hvem man har gitt samtykke til.

 • Trekke samtykke

  Hvordan trekke et samtykke som er gitt

 • Avtalelogg

  Sluttbruker får tilgang til en avtalelogg på sidene for "Profil" som viser hvilke samtykker/fullmakter brukeren har gitt, når de har utløpt, når data har blitt hentet osv. Ved å klikke på "?" ved et gitt samtykke, kan man se hva samtykket/fullmakten gjelder.