Feilhåndtering

Altinn benytter en SOAP fault til å returnere feilmeldinger for en web service. Denne fault meldingen er i henholdt til AltinnFault kontrakten definert i WSDL for alle tjenestene. Kontrakten vil angi en feilkode og en feilmelding, henholdsvis ErrorID og AltinnErrorMessage, for å definere feilsituasjoner.

Eksempel på en feilmelding fra Altinn:

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body>
    <s:Fault>
      <detail>
        <AltinnFault>
          <AltinnExtendedErrorMessage>No information available</AltinnExtendedErrorMessage>
          <AltinnLocalizedErrorMessage>Incorrect username/password/pin given for user</AltinnLocalizedErrorMessage>
          <ErrorGuid>ed4c23c0-7de6-4343-a442-89bd3a6f38d8</ErrorGuid>
          <ErrorID>989</ErrorID>
          <UserGuid>-no value-</UserGuid>
          <UserId/>
        </AltinnFault>
      </detail>
    </s:Fault>
  </s:Body>
</s:Envelope>

Feilkoder

Listen under angir de generelle feilkodene som benyttes. Disse er først og fremst benyttet i sammenheng med autentisering og autorisering og benyttes derfor av flere av tjenestene i Altinn. Feilkoder mer spesifikke for operasjonene er listet opp under de respektive operasjonene i kapittel 9 Grensesnitt – web services.

Feilkode Beskrivelse
0 Denne feilen oppstår i følgende tilfeller, se tekst i AltinnErrorMessage for mer informasjon: En nødvendig parameter for autentisering/autorisering mangler i forespørsel, Systemet er ikke autorisert for denne operasjonen på vegne av angitt avgiver, Operasjonen krever høyere autentiseringsnivå enn mulig og må derfor utføres i portalen
5 Denne feilen oppstår i følgende tilfeller, se tekst i AltinnErrorMessage for mer informasjon: Ikke mulig å autorisere forespørsel basert på sendte parametere – verifiser gyldigheten/format, Autentisering av systemet vha sertifikat feilet pga feil brukernavn/passord, Systemet autentisert ved sertifikat er midlertidig låst ute, Systemet er ikke autorisert til å kalle tjenesten fra innkommende IP adresse, Systemet er ikke autorisert til å kalle forespurt ressurs (feil tjenesteeier), Angitt system ID er ikke gyldig – skal være et nummer
989 Denne feilen oppstår i følgende tilfeller, se tekst i AltinnErrorMessage for mer informasjon: Forespørsel mangler system ID eller system passord, Autentisering av systemet (uten sertifikat) feilet pga feil brukernavn/passord, Systemet (ikke sertifikat) er midlertidig låst ute

Hvis det ikke kommer en forståelig feilmelding, send en henvendelse til support@altinn.no. Legg med tidspunkt for innsending og systemUserName, den unike koden (ErrorGuid) samt beskrivelse av hva som har skjedd.