Dataprodusent-api

Standardisering av bakenforliggende apier

Under arbeid!

Generelt

Siden det er potensielt ganske mange bakenforliggende datakilder må alle produsent-api-ene følge oppsett og struktur som angitt i prosjektdokumentasjonen.

API

Definerte datasettnavn:

  • tilsyn - TildaTilsynsrapport og TildaTilsynsrapportAlle
  • trend - TildaTrendrapport og og TildaTrendrapportAlle
  • koordinering - TildaTilsynskoordinering og TildaTilsynskoordineringAlle
  • npdid - TildaNPDID

Responsformatene for feks TildaTilsynsrapport og TildaTilsynsrapportAlle er i praksis de samme, men “Alle” returnerer mange innslag fra én tilsynsmyndighet i stedet for mange.

Kallene som går ut fra data.altinn.no vil bygges opp vha følgende mal:

{baseurl}/{datasettnavn}/{organisasjonsnummer}?{parametre}

Kallene som går ut fra data.altinn.no for å hente samtlige innslag i ett datasett fra ett spesifikt tilsyn (-Alle):

{baseurl}/{datasettnavn}?{parametre}

Definerte parametre:

  • requestor - fast parameter med organisasjonsnummer til spørrende tilsynsmyndighet
  • fromDate - filtrere med startdato, valgfri
  • toDate - filtrere med sluttdato, valgfri
  • npdid - filtrere på npdid, valgfri
  • filter - filtrering på type tilsyn eller tilsynsobjekt (bare for “Alle”-datasettene)

Eksempel:

GET
https://api.bestetilsynsmyndighet.no/trend/911951657/?requestor=998997801&fromDate=2021-01-20T00:00:00.000Z&toDate=2021-01-20T00:00:00.000Z&npdid=3432&filter=kommunalt

Maskinporten

Alle bakenforliggende api-er skal kreve scopet brreg:tilda for tilgang i tillegg til standard validering.

Feilkoder

For mer informasjon om feilkodene i data.altinn.no, se her.

Nedetid

Varsling om lengre nedetid gjøres til forvaltningsansvarlig.