NB! Dokumentasjonen på dette nettstedet er for en løsning som skal avvikles innen juni 2026. Dokumentasjon for ny løsning finner du her.

Roadmap Altinn Autorisasjon FLYTTET

Her ligger tidligere roadmap for videreutvikling av Altinn Autorisasjon i 2021

Informasjon om fremtidig utvikling etter 2022 finner du under fremdritsplaner for modernisering av Altinn Autorisasjon