Roadmap Altinn Autorisasjon FLYTTET

Her ligger tidligere roadmap for videreutvikling av Altinn Autorisasjon i 2021

Informasjon om fremtidig utvikling etter 2022 finner du under fremdritsplaner for modernisering av Altinn Autorisasjon