Søk på tjenesteutgaver for gitt overføringsmetode

Søkeside hvor tjenesteeier kan søke på utgaver som benytter gitt overføringsmetode ved innsending

For innsending-, innsyn- og meldingtjenester kan Metode for oversending av tjenesteutgaves data settes på utgavenivå (se oversikt over utgaveparametere). Hver enkelt tjenesteeier kan søke på hvilke tjenesteutgaver som benytter en gitt metode for oversending ved å gå inn på egen søkeside fra tjenesteeier-arbeidsflaten. Søkesiden kan nås via lenke under Felles ressurser for tjenesteeier.

Lenke til søkeside

Lenke til søkeside

Søk gjøres ved å velge ønsket metode for overføring fra nedtrekksliste. Metodene som vises i nedtrekkslisten er alle de aktive metodene som er tilgjengelige for tjenesteeieren. Dersom det er utgaver som benytter valgt metode vises disse i en liste, med lenke direkte til utgaven.

Søkeresultat

Søkeresultat

Dersom ingen metode er valgt, eller det ikke er noen utgaver som bruker den valgte metoden, vises en tom liste.

Ingen metode valgt/tomt søkeresultat

Ingen metode valgt/tomt søkeresultat