19.12

Ny visning for "andre med rettigheter", ytelsesforbedringer og feilrettinger.

Release 19.12, produksjonssatt 16. desember 2019.

Endringer i portal

Panelet for “Andre med rettigheter” har fått listevisning

Kortene som var i “andre med rettigheter” panelet er omgjort til liste. Et ikon kommer opp på tilhørende panel hvis noen har bedt om rettighet. Listen storteres alfabetisk på navn.

Gammel visning

 

Ny visning

Nytt søkefelt i “andre med rettigheter”

I panelet “andre med rettigheter” har det også kommet et nytt søkefelt (se bildet over) som kan brukes til å søke etter navn på en persons for- og etternavn eller organisasjon.

Søkemulighetene er:

  • Navn på person eller organisasjon som er gitt rolle/rettighet/instansdelegering direkte eller via ekstern autorisasjonskilde (Enhetsregisteret, Folkeregisteret med flere).
  • Navn på person eller organisasjon som har fått rolle/rettighet indirekte via nøkkelrolle hos organisasjon med rolle/rettighet.

Endringer i autorisasjon

Sikkerhet i eOppslag introduseres i pilot-produksjon. Les mer om denne endringen.

REST API

Unødvendig dokumentasjon på sluttbrukersystemer fjernet

Dokumentasjonen av sluttbruker-apiet inneholdt tidligere en seksjon for SRR som var tom. Denne er nå fjernet da dette ikke eksisterer på dette APIet.

Feilrettinger

Ytelsesforbedringer utført for Download Queue

Forbedrede saneringsrutiner og endel andre mindre tiltak utført. Det ble også utført ytelsesforbedringer ved forrige release.

Tjenester 3.0

Utviklingsarbeidet med prosjektet Tjenester 3.0 pågår

Se egen side her på github for beskrivelse, status og forventet tid for release.