17.2

Nytt design, ny innboks, ny infoportal, nytt søk, papirkurv, klientdelegering, tilpasset hjelp, designsystem, +++

Release 17.2, produksjonssatt 14. november 2017.

Dette er en stor release, som først og fremst handler om innføring av nytt design.
Noe funksjonalitet som var lite brukt er dessuten fjernet, og det er fortsatt enkelte områder som ennå ikke har fått nytt design.

Enklere å velge hvem du representerer

Det er laget ny side for valg av hvem man representerer ved pålogging. I tillegg er det laget en ny funksjonalitet fra toppmenyen for å kunne bytte hvem du representerer etter pålogging.

Dette er tilgjengelig uansett hvor du står etter å ha logget på. På den nye siden er det tydeligere hvilket foretak en underenhet hører til.

Valg av hvem du representerer

Ny innboks

Grunnleggende forbedringer

Den nye innboksen har en rekke forbedringer fra dagens løsning, blant annet:

  • Responsivt design som støtter store og små skjermer.
  • Skjema og meldinger grupperes slik at de mest relevante kommer øverst.
  • Tydeligere informasjon om hva som er status/neste steg, som for eksempel “til signering” eller “til betaling”.
  • Utseende er tilpasset hvem man representerer - “enklere” utseende på innboks for privatpersoner.

Bilde av innboks for privatpersoner

Bilde av innboks for virksomheter

Ekspandert (inline) visning

Meldinger vil nå kunne åpnes direkte (ekspandert) i innboksen, som en utvidet visning av meldingen. Det blir som tidligere mulig å videresende melding på epost, men Altinn inneholder nå informasjon om at dette er gjort.

Bilde av ekspandert element i innboksen

Ny aktivitetslogg

Det er utviklet en ny og bedre aktivitetslogg for meldinger og skjema, som viser tydeligere hvem som har gjort hva.

Bilde av aktivitetslogg

Papirkurv for privatpersoner og virksomheter

Det har tidligere kun vært mulig å slette elementer i innboks for privatpersoner. Nå har vi laget en papirkurv som gir både private og virksomheter mulighet til å slette tjenester i innboks eller arkiv. Meldinger som kastes i papirkurven kan gjenopprettes (flyttes tilbake til innboks eller arkiv).

For privatpersoner er det også mulig å slette elementer permanent fra papirkurven. For virksomheter vil elementer lagt i papirkurv automatisk fjernes etter en gitt periode.

Bilde av side for papirkurv i Altinn

Nytt søk i innboks

Grensesnitt for søk er forenklet. I første omgang er det kun mulig å søke på tittelen på meldingen eller skjemaet, og å begrense treffene til en bestemt periode eller status. Det er mulig å lagre søkene man gjør, slik at de lett kan gjentas.

Bilde av søk i innboks

Separat arkiv

Det er opprettet en egen boks for arkiverte meldinger. Meldinger som er arkivert vil ikke synes i innboksen.

Bilde av arkiv-siden

Hjelp tilpasset det du holder på med

I hele Altinn ligger det nå et hjelpeikon nederst i høyre hjørne.
Ved å trykke på ikonet, får man opp hjelpeinnhold som skal være tilpasset hvor man er og hva man har klikket på.

Bilde av hjelp

Nye sider for klientdelegering

Det er nå enklere for regnskapsfører og revisor å delegere rettigheter til ansatte for klienter. Det er innført nye klientdelegeringssider for å gi en ansatt tilganger for flere klienter, og for å gi flere ansatte tilganger for en klient.

Synlige samtykker

Det er laget et eget panel under “Profil” i portalen som viser hvilke samtykker man har gitt. Det kommer også en logg som viser bruken av samtykket.

Ny informasjonsportal

Alle sider i Altinn som man kan nå uten å logge inn har fått nytt design.

Det nye designet er responsivt, det vil si at utseendet på siden tilpasser seg størrelsen på skjermen man bruker. Vi gjør også strengere prioriteringer i hvilket innhold alle skal se. Det vil være lettere å finne det mange trenger, uten at det noen få trenger har forsvunnet.

Bilde av forsiden til altinn.no

Ny skjemaoversikt

For å finne fram til riktig skjema, har vi forenklet oversikten over skjema og tjenester. Det vil være tre veier til skjemainformasjonen, via nye kategorier, via etat og via søk.

Bilde av side for ny skjemaoversikt

Bedre innhold under “Starte og drive bedrift”

Informasjonssidene om hvordan man starter og driver bedrift har fått en enklere struktur, med færre klikk før man kommer til innholdet. Vi har også gjort en rekke språklige forenklinger og forbedringer.

Bilde av siden for starte og drive bedrift

Ny søkeløsning i informasjonsportal

Å finne informasjon med den gamle søkeløsningen på altinn.no kunne være frustrerende. Vi har derfor lagd en helt ny søkeløsning, basert på ElasticSearch, som gir mer relevante treff når man søker. Det er også tydeligere i søkeresultatet hva slags informasjon man har funnet.

Løsningen for søk vil etter hvert deles som åpen kildekode på GitHub.

Bilde av søkeresultat i Altinn

Funksjonalitet som forsvinner

Ikke all funksjonalitet vi lanserer i Altinn slår dessverre like godt an hos brukerne… 😞
I forbindelse med overgangen til nytt design, har vi derfor valgt å kutte ut et par funksjoner som var svært lite brukt:

  • Samlesider for å gruppere sammen elementer i innboks
  • Mulighet å nekte brukere innsyn på instansnivå

Noe har fortsatt gammelt design

Ikke alt får nytt design i 17.2. Utfylling av skjema vil se ut og oppføre seg som før, og vil ikke kunne oppdateres før tjenester 3.0 er realisert.

Det er også et par funksjonaliteter i innboksen som man inntil videre må bruke gammel meldingsboks for å få:

  • Søk på tvers av mange aktører
  • Delegering på instansnivå