eBevis

Informasjon om leverandører i offentlige anskaffelser

eBevis er et samarbeid Brønnøysundregistrene, Skatteetaten, Digitaliseringsdirektoratet og DFØ. Løsningen ble produksjonsatt 01.04.19.

eBevis er en løsning som er laget for å digitalisere anskaffelsesprosessen, og brukes samtidig som et verktøy for å kontrollere om leverandører er seriøse. eBevis lar offentlige oppdragsgivere/innkjøpere få tilgang til å hente inn definerte sanntidsdata om leverandører i forbindelse med offentlige anskaffelser. Det gjelder både før og etter kontraktinngåelse.

Ved hjelp av samtykkeløsningen i Altinn eller hjemmel, vil løsningen kunne høste og avgi ikke-åpne data, for eksempel skatteopplysninger.

Tjenesten forvaltes av Brønnøysundregistrene.

Les mer om anskaffelser