NB! Dokumentasjonen på dette nettstedet er for en løsning som skal avvikles innen juni 2026. Dokumentasjon for ny løsning finner du her.

Kontaktinformasjon

Uthenting og søk i kontaktinformasjon for virksomheter

På denne siden:

Hente kontaktinformasjon for alle organisasjoner

GET https://www.altinn.no/api/serviceowner/organizations?ForceEIAuthentication HTTP/1.1
Accept: application/hal+json
ApiKey: myKey

Eksempel på respons:

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://www.altinn.no/api/serviceowner/organizations"
    }
  },
  "_embedded": {
    "organizations": [
      {
        "Name": "HERDLA OG SAULAND",
        "OrganizationNumber": "010000211",
        "Type": "IS",
        "LastChanged": "2014-11-05T00:00:00",
        "LastConfirmed": null,
        "_links": {
          "self": {
            "href": "https://www.altinn.no/api/serviceowner/organizations/010000211"
          },
          "personalcontacts": {
            "href": "https://www.altinn.no/api/serviceowner/organizations/010000211/personalcontacts"
          },
          "officialcontacts": {
            "href": "https://www.altinn.no/api/serviceowner/organizations/010000211/officialcontacts"
          }
        }
      }
    ]
  }
}    

Søke opp kontaktpunkt i organisasjoner

Søke opp kontaktpunkt i organisasjoner ved hjelp av e-post og/eller telefon.

GET https://www.altinn.no/api/serviceowner/organizations?ForceEIAuthentication&email={email}&phoneNumber={phonenumber} HTTP/1.1
Accept: application/hal+json
ApiKey: myKey

Eksempel på respons:

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://www.altinn.no/api/serviceowner/organizations"
    }
  },
  "_embedded": {
    "organizations": [
      {
        "Name": "KYSTBASEN ÅGOTNES OG ILSENG REGNSKAP",
        "OrganizationNumber": "910514318",
        "Type": "ASA",
        "LastChanged": "2015-10-27T12:43:02.23",
        "LastConfirmed": "2017-03-22T10:42:34.713",
        "_links": {
          "self": {
            "href": "https://www.altinn.no/api/serviceowner/organizations/910514318"
          },
          "personalcontacts": {
            "href": "https://www.altinn.no/api/serviceowner/organizations/910514318/personalcontacts"
          },
          "officialcontacts": {
            "href": "https://www.altinn.no/api/serviceowner/organizations/910514318/officialcontacts"
          }
        }
      },
      {
        "Name": "LEINSTRAND OG HOMBORSUND",
        "OrganizationNumber": "810748532",
        "Type": "BEDR",
        "LastChanged": null,
        "LastConfirmed": null,
        "_links": {
          "self": {
            "href": "https://www.altinn.no/api/serviceowner/organizations/810748532"
          },
          "personalcontacts": {
            "href": "https://www.altinn.no/api/serviceowner/organizations/810748532/personalcontacts"
          },
          "officialcontacts": {
            "href": "https://www.altinn.no/api/serviceowner/organizations/810748532/officialcontacts"
          }
        }
      }
    ]
  }
}

Hente kontaktinformasjon for én organisasjon

GET https://www.altinn.no/api/serviceowner/organizations/{who}/?ForceEIAuthentication HTTP/1.1
Accept: application/hal+json
ApiKey: myKey

Eksempel på respons:

{
  "Name": "HERDLA OG SAULAND",
  "OrganizationNumber": "010000211",
  "Type": "IS",
  "LastChanged": "2014-11-05T00:00:00",
  "LastConfirmed": null,
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://www.altinn.no/api/serviceowner/organizations/010000211"
    },
    "personalcontacts": {
      "href": "https://www.altinn.no/api/serviceowner/organizations/010000211/personalcontacts"
    },
    "officialcontacts": {
      "href": "https://www.altinn.no/api/serviceowner/organizations/010000211/officialcontacts"
    }
  }
}

Hente offisiell kontaktinformasjon for én organisasjon

Dette tilsvarer “Felles kontaktinformasjon for virksomheten” på altinn.no.

GET https://www.altinn.no/api/serviceowner/organizations/{who}/officialcontacts/?ForceEIAuthentication HTTP/1.1
Accept: application/hal+json
ApiKey: myKey

Eksempel på respons:

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://www.altinn.no/api/serviceowner/organizations/910021451/officialcontacts"
    }
  },
  "_embedded": {
    "officialcontacts": [
      {
        "MobileNumber": "22334455",
        "MobileNumberChanged": "2017-06-15T09:07:20.84",
        "EMailAddress": "34234324@gg.com",
        "EMailAddressChanged": "2017-06-15T09:07:20.84"
      },
      {
        "MobileNumber": "33445566",
        "MobileNumberChanged": "2017-06-15T09:07:20.84",
        "EMailAddress": "eeee@bb.com",
        "EMailAddressChanged": "2017-06-15T09:07:20.84"
      }
    ]
  }
}

Hente personlig kontaktinformasjon for én organisasjon

Dette er en liste over det de forskjellige med roller og rettigheter i en organisasjon har registrert under “Min kontaktinformasjon for virksomheten” på altinn.no.

GET https://www.altinn.no/api/serviceowner/organizations/{who}/personalcontacts/?ForceEIAuthentication&roleDefinitionCode={roleDefinitionCode}&serviceCode={serviceCode}&serviceEdition={serviceEdition} HTTP/1.1
Accept: application/hal+json
ApiKey: myKey

Eksempel på respons:

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://www.altinn.no/api/serviceowner/organizations/910021451/personalcontacts"
    }
  },
  "_embedded": {
    "personalcontacts": [
      {
        "PersonalContactId": "r50022994",
        "Name": "ROLF BJØRN        ",
        "SocialSecurityNumber": "06117701547",
        "MobileNumber": "12345678",
        "MobileNumberChanged": "2017-06-15T09:05:00.86",
        "EMailAddress": "eok@br.no",
        "EMailAddressChanged": "2017-06-15T09:05:00.86",
        "_links": {
          "roles": {
            "href": "https://www.altinn.no/api/serviceowner/organizations/910021451/personalcontacts/r50022994/roles"
          }
        }
      },
      {
        "PersonalContactId": "r50041943",
        "Name": "DRAGE TARALD",
        "SocialSecurityNumber": "11106700992",
        "MobileNumber": "12345678",
        "MobileNumberChanged": "2016-06-22T14:17:11.23",
        "EMailAddress": "pubg@gg.kd",
        "EMailAddressChanged": "2016-06-22T14:17:11.23",
        "_links": {
          "roles": {
            "href": "https://www.altinn.no/api/serviceowner/organizations/910021451/personalcontacts/r50041943/roles"
          }
        }
      }
    ]
  }
}

Hente roller for person {person} med oppført kontaktinformasjon på vegne av {who}

Personidentifikatoren er altinn-id-en (r{id}) kalt {PersonalContactId} fra eksempelrespons på personalcontacts.

GET https://www.altinn.no/api/serviceowner/organizations/{who}/personalcontacts/{person}/roles HTTP/1.1
Accept: application/hal+json
ApiKey: myKey

Eksempel på respons:

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://www.altinn.no/api/serviceowner/organizations/910514318/personalcontacts/r50051516/roles"
    }
  },
  "_embedded": {
    "roles": [
      {
        "RoleType": "Altinn",
        "RoleDefinitionId": 89,
        "RoleName": "Basisrolle",
        "RoleDescription": "Rolle som følger automatisk med når en bruker får en annen Altinn-rolle",
        "RoleDefinitionCode": "ALLEA",
        "_links": {
          "roledefinition": {
            "href": "https://www.altinn.no/api/serviceowner/roledefinitions/89"
          }
        }
      },
      {
        "RoleType": "Altinn",
        "RoleDefinitionId": 8,
        "RoleName": "Begrenset signeringsrettighet",
        "RoleDescription": "Tilgang til å signere utvalgte skjema og tjenester",
        "RoleDefinitionCode": "SISKD",
        "_links": {
          "roledefinition": {
            "href": "https://www.altinn.no/api/serviceowner/roledefinitions/8"
          }
        }
      },
      {
        "RoleType": "Altinn",
        "RoleDefinitionId": 12,
        "RoleName": "Energi, miljø og klima",
        "RoleDescription": "Tilgang til tjenester relatert til energi, miljø og klima",
        "RoleDefinitionCode": "UTOMR",
        "_links": {
          "roledefinition": {
            "href": "https://www.altinn.no/api/serviceowner/roledefinitions/12"
          }
        }
      },
      {
        "RoleType": "Altinn",
        "RoleDefinitionId": 131,
        "RoleName": "Helse-, sosial- og velferdstjenester",
        "RoleDescription": "Tilgang til helse-, sosial- og velferdsrelaterte tjenester",
        "RoleDefinitionCode": "UIHTL",
        "_links": {
          "roledefinition": {
            "href": "https://www.altinn.no/api/serviceowner/roledefinitions/131"
          }
        }
      },
      {
        "RoleType": "Altinn",
        "RoleDefinitionId": 15,
        "RoleName": "Klientadministrator",
        "RoleDescription": "Tilgang til å administrere klientroller for regnskapsførere og revisorer",
        "RoleDefinitionCode": "KLADM",
        "_links": {
          "roledefinition": {
            "href": "https://www.altinn.no/api/serviceowner/roledefinitions/15"
          }
        }
      },
      {
        "RoleType": "Altinn",
        "RoleDefinitionId": 134,
        "RoleName": "Kommunale tjenester",
        "RoleDescription": "Rolle for kommunale tjenester",
        "RoleDefinitionCode": "KOMAB",
        "_links": {
          "roledefinition": {
            "href": "https://www.altinn.no/api/serviceowner/roledefinitions/134"
          }
        }
      },
      {
        "RoleType": "Altinn",
        "RoleDefinitionId": 3,
        "RoleName": "Lønn og personalmedarbeider",
        "RoleDescription": "Denne rollen gir rettighet til lønns- og personalrelaterte tjenester.\r\n",
        "RoleDefinitionCode": "LOPER",
        "_links": {
          "roledefinition": {
            "href": "https://www.altinn.no/api/serviceowner/roledefinitions/3"
          }
        }
      },
      {
        "RoleType": "Altinn",
        "RoleDefinitionId": 5576,
        "RoleName": "Parallell signering",
        "RoleDescription": "Denne rollen gir rettighet til å signere elementer fra andre avgivere.\r\n",
        "RoleDefinitionCode": "PASIG",
        "_links": {
          "roledefinition": {
            "href": "https://www.altinn.no/api/serviceowner/roledefinitions/5576"
          }
        }
      },
      {
        "RoleType": "Altinn",
        "RoleDefinitionId": 87,
        "RoleName": "Patent, varemerke og design",
        "RoleDescription": "Denne rollen gir rettighet til tjenester relatert til patent, varemerke og design.",
        "RoleDefinitionCode": "PAVAD",
        "_links": {
          "roledefinition": {
            "href": "https://www.altinn.no/api/serviceowner/roledefinitions/87"
          }
        }
      },
      {
        "RoleType": "Altinn",
        "RoleDefinitionId": 5603,
        "RoleName": "Post/arkiv",
        "RoleDescription": "Denne rollen gir rettighet til å lese meldinger som blir sendt til brukerens meldingsboks.\r\n",
        "RoleDefinitionCode": "A0236",
        "_links": {
          "roledefinition": {
            "href": "https://www.altinn.no/api/serviceowner/roledefinitions/5603"
          }
        }
      },
      {
        "RoleType": "Altinn",
        "RoleDefinitionId": 272,
        "RoleName": "Primærnæring og næringsmiddel",
        "RoleDescription": "Denne rollen gir rettighet til tjenester innen import, foredling, produksjon og/eller salg av primærnæringsprodukter og andre næringsmiddel, samt dyrehold, akvakultur, planter og kosmetikk.",
        "RoleDefinitionCode": "A0212",
        "_links": {
          "roledefinition": {
            "href": "https://www.altinn.no/api/serviceowner/roledefinitions/272"
          }
        }
      },
      {
        "RoleType": "Altinn",
        "RoleDefinitionId": 6,
        "RoleName": "Regnskapsmedarbeider",
        "RoleDescription": "Denne rollen gir rettighet til regnskapsrelaterte skjema og tjenester.",
        "RoleDefinitionCode": "REGNA",
        "_links": {
          "roledefinition": {
            "href": "https://www.altinn.no/api/serviceowner/roledefinitions/6"
          }
        }
      },
      {
        "RoleType": "Altinn",
        "RoleDefinitionId": 85,
        "RoleName": "Revisorattesterer - MVA kompensasjon",
        "RoleDescription": "Denne rollen gir revisor rettighet til å attestere tjenesten Merverdiavgift - søknad om kompensasjon (RF-0009).",
        "RoleDefinitionCode": "ATTST",
        "_links": {
          "roledefinition": {
            "href": "https://www.altinn.no/api/serviceowner/roledefinitions/85"
          }
        }
      },
      {
        "RoleType": "Altinn",
        "RoleDefinitionId": 10,
        "RoleName": "Samferdsel",
        "RoleDescription": "Rollen gir rettighet til tjenester relatert til samferdsel. For eksempel tjenester fra Statens Vegvesen, Sjøfartsdirektoratet og Luftfartstilsynet.",
        "RoleDefinitionCode": "UILUF",
        "_links": {
          "roledefinition": {
            "href": "https://www.altinn.no/api/serviceowner/roledefinitions/10"
          }
        }
      },
      {
        "RoleType": "Altinn",
        "RoleDefinitionId": 130,
        "RoleName": "Signerer av Samordnet registermelding",
        "RoleDescription": "Denne rollen gir rettighet til tjenester på vegne av enheter/foretak.\r\n",
        "RoleDefinitionCode": "SIGNE",
        "_links": {
          "roledefinition": {
            "href": "https://www.altinn.no/api/serviceowner/roledefinitions/130"
          }
        }
      },
      {
        "RoleType": "Altinn",
        "RoleDefinitionId": 4,
        "RoleName": "Tilgangsstyring",
        "RoleDescription": "Denne rollen gir administratortilgang til å gi videre rettigheter til andre.\r\n",
        "RoleDefinitionCode": "ADMAI",
        "_links": {
          "roledefinition": {
            "href": "https://www.altinn.no/api/serviceowner/roledefinitions/4"
          }
        }
      },
      {
        "RoleType": "Altinn",
        "RoleDefinitionId": 11,
        "RoleName": "Utfyller/Innsender",
        "RoleDescription": "Denne rollen gir rettighet til utvalgte skjema og tjenester.\r\n",
        "RoleDefinitionCode": "UTINN",
        "_links": {
          "roledefinition": {
            "href": "https://www.altinn.no/api/serviceowner/roledefinitions/11"
          }
        }
      },
      {
        "RoleType": "Altinn",
        "RoleDefinitionId": 86,
        "RoleName": "Økokrim rapportering",
        "RoleDescription": "Tilgang til tjenester fra Økokrim",
        "RoleDefinitionCode": "HVASK",
        "_links": {
          "roledefinition": {
            "href": "https://www.altinn.no/api/serviceowner/roledefinitions/86"
          }
        }
      }
    ]
  }
}