NB! Dokumentasjonen på dette nettstedet er for en løsning som skal avvikles innen juni 2026. Dokumentasjon for ny løsning finner du her.

REST

Som tjenesteeier får du tilgang til en ekstra del av Altinns REST-api. Selv om du er tjenesteeier vil du også kunne ha behov for den åpne delen av REST APIet.

Modernisering av Altinn

Altinn skal moderniseres for å sikre brukervennlige, sikre og kostnadseffektive tjenester til innbyggere og næringsliv.

Det betyr at mange av dagens API i Altinn 2 innen juni 2025 vil erstattes av nye tjenester. Før du tar i bruk dagens Altinn 2 API bør du undersøke hvilke konsekvenser moderniseringsløpet har for deg.

Les mer om dette på samarbeidsportalen under Modernisering av Altinn

For å få en API-nøkkel med tilgang til “serviceowner”-ressursene, følg stegene på Kom i gang med REST API, og velg autentisering med Maskinporten eller virksomhetssertifikat. Organisasjonsnummeret i tokenet eller sertifikatet må matche det som er oppført på etaten som tjenesteeier i Altinns databaser. For å trigge autentisering med virksomhetssertifikat, legger man på parameteren ?ForceEIAuthentication i URI-en.

APIet for tjenesteeiere har en egen teknisk dokumentasjonsside med testklient:
Teknisk API-dokumentasjon for tjenesteeiere

 • Autorisasjon

  Ved å bruke autorisasjonsdelen av REST-API for tjenesteeier kan man autorisere tilganger og verifisere roller og rettigheter til bruk utenfor Altinn, for eksempel som alternativ til XACML/webservice eller som oppslag i forbindelse med tilgangsstyring.

 • Continuation token

  Noen endepunkt i REST APIet til Altinn tilbyr bruk av continuation token. Denne siden beskriver hvordan man kan bruke continuation token i Altinn.

 • Kontaktinformasjon

  Uthenting og søk i kontaktinformasjon for virksomheter

 • Tjenesteeierstyrt rettighetsregster (SRR)

  Tjenesteeierstyrt rettighetsregster lar tjenesteeier kontrollere hvilke aktører/avgivere som får lov til å benytte en tjeneste

 • Validering av mottaker

  Valideringstjenesten lar tjenesteeier kontrollere status på bruker i Altinn før en melding eller varsel sendes ut