Oversikt samtykker

Sluttbruker kan i Altinn gå inn på siden "Profil" for å få oversikt over hvem man har gitt samtykke til.

Figuren under viser hvordan dette presenteres for bruker.

Oversikt samtykker

Oversikt samtykker

Fra denne siden kan man gå og se nærmere på det enkelte samtykket.