Autorisasjon

APIer relatert roller, rettigheter og rolledefinisjoner. Disse endepunktene benyttes når du skal hente ut roller og rettigheter en innlogget bruker har. Du kan også slette tildelte roller.

  • Roller og rettigheter

    Her finner du informasjon om hvordan man kan delegere roller og rettigheter til andre eller slette slike delegeringer via API. En kan også administrere innlogget bruker sine egne roller og rettigheter hos ulike avgivere.

  • Rolle­definisjoner

    API relatert til rolledefinisjoner.