NB! Dokumentasjonen på dette nettstedet er for en løsning som skal avvikles innen juni 2026. Dokumentasjon for ny løsning finner du her.

Autorisasjon

APIer relatert roller, rettigheter og rolledefinisjoner. Disse endepunktene benyttes når du skal hente ut roller og rettigheter en innlogget bruker har. Du kan også slette tildelte roller.

  • Rolle­definisjoner

    API relatert til rolledefinisjoner.

  • Roller og rettigheter

    Her finner du informasjon om hvordan man kan delegere roller og rettigheter til andre eller slette slike delegeringer via API. En kan også administrere innlogget bruker sine egne roller og rettigheter hos ulike avgivere.