Autorisasjon

APIer relatert roller, rettigheter og rolledefinisjoner. Disse endepunktene benyttes når du skal hente ut roller og rettigheter en innlogget bruker har. Du kan også slette tildelte roller.

  • Roller og rettigheter

    Benyttes når du skal hente ut roller og rettigheter en innlogget bruker har. Du kan også delegere roller til andre eller slette slike delegeringer.

  • Rolle­definisjoner

    API'er relatert til rolledefinisjoner.