Anbefalinger og eksempler

Mer om prosess og typiske og anbefalte mønstre for bruk av Altinn Samtykke

Denne delen av utviklingsguiden tar for seg prosessene og de typiske og anbefalte mønstrene knyttet til bruk av Altinn Samtykke i forbindelse med deling av data. Disse dataene er typisk informasjon om privatpersoner eller foretak underlagt taushetsplikt, hvor samtykket gitt fra personen det angår, eller en bemyndiget ansatt hos foretaket, opphever denne taushetsplikten og muliggjør at tredjeparter kan innhente og benytte disse dataene i sine prosesser.

Samtykke kan også brukes for å innhente tilatesle til å utvide eller endre formålet med data som allerede er innhentet i andre sammenhenger, f.eks. om man ønsker å benytte data aggregert i tilknytning til forskning eller analyse.

 • Oppsett og onboarding

  Her finner du informasjon og anbefalering rundt oppsett og onboarding av nye samtykketjenester, konsumenter og leverandører.

 • Synkron flyt

  Her finner du detaljert informasjon om hvordan synkrone ("online") flyter er anbefalt implementert gjennom bruk av Altinn Samtykke.

 • Asynkron flyt

  Her finner du detaljert informasjon om hvordan asynkrone ("offline") flyter er anbefalt implementert gjennom bruk av Altinn Samtykke.

 • Bruk av samtykkeforespørsler

  Informasjon om samtykkeforespørsler og anbefalinger om hvordan de kan benyttes i ulike sammenhenger og tjenester.

 • Verifisering av gitt samtykke

  Informasjon og anbefalinger knyttet til innhenting og bruk av samtykketokens samt bruk av samtykkelister.

 • Eksempler på bruk

  Her finner du eksempler på ulike integrasjoner av Altinn Samtykke